From Lithuania to Latvia with Love: Message of Support to Our Neighbours in the North

Paramos žinutė Latvijai – nuo Lietuvos, su meile

Skaitymo trukmė: 3 min.

Kai jie pasakojo savo istoriją, klausėmės ir negalėjom patikėti. Kaip taip gali būti, kad grupelei jaunų žmonių, mūsų šiauriniams kaimynams, draudžiama taikiai išreikšti savo pasibjaurėjimą vykdomu genocidu ir jį pasmerkti? Kas čia per tironija? Kažkoks siaubas!

Nuo praėjusio spalio, kuomet Izraelis pradėjo vykdyti (ir tebevykdo) Gazos vaikų žudynes, į kurias įeina ir mokyklų, ligoninių bei žmonių namų bombardavimas, daugelis iš mūsų negalėjom patikėti, kad tai apskritai įmanoma, ir kad tai vyksta absoliutaus nebaudžiamumo sąlygomis. Tačiau čia, Lietuvoje, mes išėjom į gatves pademonstruoti savo solidarumo su žudynių aukomis – palestiniečiais – ir pasmerkti savo šalies valdžios institucijų bei darbuotojų reiškiamos paramos Izraelio režimui.

Tiesą sakant, per šiuos kelis mėnesius į gatves buvome išėję triskart: du kartus Vilniuje, kartą – Kaune. Iš anksto apie tai informavome atitinkamas savivaldybes bei policiją, ir net mintis nekilo, kad mūsų taikingus susibūrimus būtų galima „uždrausti“.

Tačiau būtent taip nutiko mūsų brangiems kolegoms baltams Rygoje, kolektyvui „Par brīvu Palestīnu“ (Už laisvą Palestiną).

Taip, mūsų protestuose apsilankė – nekviesti – keletas agresyvių sionistų, jie bandė mus išprovokuoti smurtui. Tačiau mes buvome užsiėmę svarbesniais reikalais, nei kreipti į juos dėmesį. Su jais tvarkytis – policijos darbas. Ir ji su jais gerai susitvarkė, kaip ir turėjo. Todėl bet kokie Latvijos valdžios pareigūnų pasiteisinimai apie „susirūpinimą dėl saugumo“, kuriuos jie pateikė kaip „priežastis“ uždrausti taikingą demonstraciją, yra būtent tai ir nieko daugiau – tik pasiteisinimai. 

Dabar mūsų kolegos Latvijoje organizuojasi vėl: jie rengia taikingą protestą Rygoje vasario 17 d. Tai bus mūsų jungtinės iniciatyvos „Baltijos solidarumas su Palestina“ dalis.

Jei Rygos savivaldybė šį renginį vėl uždraus, praėjus vos keletui savaičių po to, kai Hagoje įsikūręs Tarptautinis Teisingumo Teismas pripažino, kad Izraelio veiksmai Gazoje yra „galimai genocidas“, tuomet tai daugiau pasakys apie Rygos savivaldybę ir Latvijos demokratijos būklę, nei apie teisingą Palestinos žmonių kovą.

Pilnai solidarizuojamės su mūsų kolegomis Latvijoje. 

Už jų žmogaus teisę protestuoti, už teisę į žodžio laisvę, už susirinkimų laisvę.

Ir už laisvą Palestiną – laisvą nuo genocido, okupacijos ir kolonizacijos.

Palestina.lt

Pro-palestinietiškų renginių Latvijoje draudimas: kaip viskas vyko (nuo 2023 m. spalio)

Aut.: Latvijos kolektyvas „Par brīvu Palestīnu“ (Už laisvą Palestiną)

Pirmoji paraiška dėl taikaus pilietinio protesto valdžios institucijoms buvo pateikta 2023 m. spalio 31 d. ir joje numatyta, kad protestas vyks lapkričio 12 d. Tačiau per renginio organizatorių susitikimą su Latvijos saugumo tarnybų atstovais buvo primygtinai siūloma renginį atšaukti, grasinant jo organizatoriams administracine atsakomybe. Todėl protesto planavimo darbai buvo sustabdyti.

2023 m. lapkričio 24 d. priešais Latvijos Užsienio reikalų ministeriją įvykdytas flash-mob (netikėto viešo performanso) pobūdžio veiksmas; prie ministerijos pastato buvo išdėliota arbūzų, žvakių bei plakatų. Policija nedelsiant įsakė visa tai iš ten išnešti, grasindama skirti žmonėms baudas už „šiukšlinimą“.

Antroji paraiška taikiam pilietiniam protestui buvo pateikta 2023 m. gruodžio 19 d., planuojant protestą organizuoti 2024 m. sausio 6 d. Iš pradžių, po susitikimo su šalies saugumo tarnybomis, leidimas buvo gautas. Tačiau apie būsimą protestą paskelbus viešai, Izraelio rėmėjai ir kai kurie politikai pradėjo agresyvius ginčus internete, mesdami nepagrįstus kaltinimus antisemitizmu ir reikalaudami renginį atšaukti. Jie taip pat vykdė spaudimo valdžios pareigūnams kampaniją, kad šie renginį uždraustų, agituodami siųsti laiškus Rygos savivaldybei ir jai skambinėti telefonu. 

Planuojamo renginio išvakarėse, t. y. 2024 m. sausio 5 d., renginio organizatoriai buvo pakviesti susitikti aptarti renginio detalių su Rygos savivaldybe, policija ir Latvijos saugumo tarnyba. Po to susitikimo organizatoriai gavo oficialų Rygos savivaldybės sprendimą, kuriame rašoma, kad protesto vykdyti neleidžiama „dėl saugumo priežasčių“. Tad organizatoriai buvo priversti renginį atšaukti; apie tai jie pranešė soc. tinkluose. 

Tuomet internete pasipylė pasipiktinimo žinutės: net ir žmonės, nebūtinai palaikantys Palestiną, suprato, kad renginio draudimas buvo antidemokratiškas. 2024 m. sausio 29 d. dėl šio draudimo teismui buvo pateikta apeliacija, kurią jis šiuo metu nagrinėja.

Vasario 2 d. buvo pateikta nauja paraiška taikiam pilietiniam protestui Rygoje 2024 m. vasario 17 d.; tai bus Baltijos šalių solidarumo su Palestina veiksmas, organizuojamas kartu su kolegomis iš Lietuvos ir Estijos. Protestas yra prieš tai, ką Hagoje įsikūręs Tarptautinis Teisingumo Teismas pripažino „galimu genocidu“, kurį Izraelis vykdo Palestinoje.

Nuoširdžiai kviečiame aktyvistus, organizacijas ir sąmoningus žmones visoje Europoje bei už jos ribų palaikyti mūsų kovą ir išreikšti savo solidarumą su Palestinos žmonėmis bei mūsų pastangomis stiprinti Palestinos palaikymą Latvijoje!


Ką gali padaryti tu? Dabar.

Išsiųsk laišką Lietuvos valdžios atstovams, kad šie paremtų PAR bylą prieš Izraelį ir agituok už Euroviziją be genocido. Truksi visas dvi minutes!