Hagos teisėjai: Izraeli, tu [galimai] vykdai genocidą

Skaitymo trukmė: 3 min.

Šiandien Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT) – aukščiausias Jungtinių Tautų teismo organas – patvirtino, kad Izraelis galimai vykdo genocidą Gazoje, ir nurodė jam įvesti laikinąsias priemones genocidui stabdyti. Ieškinį dėl Izraelio vykdomo genocido pateikusios Pietų Afrikos Respublikos pareigūnai tokį teismo sprendimą įvertino kaip „užtikrintą tarptautinės teisės viršenybės pergalę“.

Izraelis į tai atsakė kaip jam įprasta: teisėjams Hagoje jam įsakant stabdyti genocidą, Izraelis toliau bombardavo tremtinių gyvenvietę Chan Junisą ir ypač – jos Vilties (arab. Al-Amal) ligoninę.

Tęsiam spaudimą genocido vykdytojams!

Tačiau kad ir šįkart genocidiniam okupantui nepavyktų išsisukti nuo atsakomybės už žudynes, veiksmų turime imtis mes visi.

Nes dabar, po šio TTT sprendimo, Genocido konvenciją ratifikavusios valstybės, tarp jų ir Lietuva, ne tik gali, bet ir – jei iš tikrųjų gerbia tarptautinę teisę – privalo stabdyti genocido vykdytojus.

Būdų tam yra įvairių, pirmiausia – stabdyti ginklų ir kitokios karinės paramos tiekimą; įvesti Izraeliui ekonomines sankcijas; boikotuoti jį visais lygmenimis – politiniu, ekonominiu, kultūriniu, sportiniu, akademiniu ir kitais.

Jei dar nenusiuntei el. laiško Lietuvos valdžios atstovams su reikalavimu palaikyti PAR bylą Hagoje prieš genocidinį Izraelį – padaryk tai dabar! Užtruksi vos kelias sekundes, bet būsi netylėjęs:usi genocido akivaizdoje.

Pietų Afrikos Respublikos teisininkai paskelbė, kad:

Valstybės dabar yra įspėtos apie rimtą genocido prieš palestiniečius Gazoje riziką. Todėl jos privalo veikti pačios ir nedelsiant užkirsti kelią Izraelio vykdomam genocidui bei užtikrinti, kad jos ir pačios nepažeidžia Genocido konvencijos, įskaitant pagalba ar parama genocido vykdymui. Tai neišvengiamai įpareigoja visas valstybes stabdyti finansavimą ir paramą Izraelio kariniams veiksmams, kurie yra galimai genocidiniai.

PAR Tarptautinių santykių ir bendradarbiavimo departamento pareiškimas, 2024.01.26

Šie žodžiai, beje, galioja ir tiems, kurie, būdami, pvz., krašto apsaugos ministrais, visos laisvos ir nepriklausomos šalies vardu žada Izraeliui karinę paramą, „jei tik jis jos paprašys“.

Tokie ministrai ir jiems prijaučiantys turėtų žinoti, kad atsakomybė už genocido kurstymą, vykdymą ir pagalbą jo vykdymui yra ir asmeninė, teisme.

Palestiniečių vertinimas

Palestinos anti-apartheido koordinacinis komitetas – įvairių politinių ir pilietinės visuomenės organizacijų koalicija – į šiandienos įvykius Hagoje sureagavo raginimu daryti maksimalų spaudimą stabdyti genocidą ir išmontuoti apartheidinį režimą:

TTT sprendimas uždėjo dar didesnę teisinę – jau nekalbant apie moralinę – atsakomybę ant tarptautinę teisę gerbiančių valstybių, pilietinių visuomenių ir sąžine besivadovaujančių žmonių visame pasaulyje pečių: užbaigti Izraelio vykdomą genocidą ir padėti išmontuoti jo pamatinę priespaudos sistemą.

Visos valstybės, korporacijos ir institucijos, įskaitant žiniasklaidos įmones, bet kuriuo aspektu bendrininkaujančios su Izraelio 75 metus trunkančiu naujakurių kolonializmo, apartheido ir karinės okupacijos režimu, privalo nedelsiant nustoti bendrininkauti ir atsakyti už paramą ir pagalbą karo nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir, galimai, genocidui.

Trečiosios valstybės, kurios sąmoningai tiekė ginklus, priemones ir kitokią paramą Izraeliui jo žiauriems nusikaltimams vykdyti, įskaitant genocidą, privalo atsakyti už savo dalyvavimą tarptautiniu mastu neteisėtose veikose bei už jus cogens tarptautinės teisės normų pažeidimus. 

Palestinos anti-apartheido koordinacinio komiteto pareiškimas, 2024.01.26

Šiandienos Hagos teisėjų sprendimas…

…Išties yra istorinis. Pirmą kartą per visą savo 75 metų istoriją Izraelis yra tarptautinio teismo pripažįstamas kaip galimas genocido vykdytojas (priminsime, kad Izraelis Palestinoje įsikūrė joje vykdydamas etninį valymą, kurį įvairiomis formomis tęsia visą savo egzistencijos laiką).

Žinoma, Hagos teismas šiuo atveju galėjo būti dar labiau ištikimas teisingumui ir tiesiai įsakyti paliaubas, ko jis nepadarė.

Tačiau, anot PAR teisininkų, paliaubos šiandienos sprendime yra numanomos ir savaime suprantamos, nes laikinosios priemonės – tokios kaip humanitarinės pagalbos tiekimas, nedelsiant, – kurias Izraelis privalo vykdyti, be paliaubų yra tiesiog neįmanomos.

Žinoma, Izraelis ir toliau visam pasauliui ir sau pačiam meluos, kad jokio genocido jis nevykdo, kad jis „tik ginasi“ (nuo kūdikių, vaikų ir badu marinamų, kasdien bombarduojamų civilių).

Mes, kaip ir Pietų Afrikos teisininkai, patys savo akimis matome, kas vyksta.

Ir savo širdimis bei sąžine nusprendžiame, kokiame pasaulyje norime gyventi.