Mosab Abu Toha. Mes verti geresnės mirties

Skaitymo trukmė: 2 min.

Du Gazos poeto, akademiko, bibliotekininko Mosabo Abu Tohos eilėraščiai (vert. Ingrida Tatolytė): „Gal galėtume kiek atsipūsti?“ ir „Mes verti geresnės mirties“.


GAL GALĖTUME KIEK ATSIPŪSTI?

Gal galėtume kiek atsipūsti?

Numirti, pavyzdžiui, mėnesiui kitam

ar metams ir

pabusti, kai eilėraštis jau

parašytas,

kai gėlės darže sudygsta,

viliodamos kvapais kregždes

į mūsų namus,

mūsų namus, kurie dabar pavirtę

nuolaužų gojumi.

Iš anglų kalbos vertė Ingrida Tatolytė©. Versta iš Mosab Abu Toha FB paskyros, „Can we take a rest?“. 2024 m. gegužės 30 d.

Apie poetą (vert. aut. Palestina.lt):

Mosabo Abu Tohos eilės ir kasdieniai užrašai Amerikos poezijos skaitytojams jau žinomi […] Be publikuotų darbų, jo žinutės socialiniuose tinkluose pranešdavo skaitytojams apie tai, kaip buvo sugriautas jo namas Beit Lahijos rajone, kaip jis vos vos išvengė mirties per antrąjį bombardavimą, apie mylimų artimųjų netektį bei gyvenimo, koks jis buvo anksčiau, praradimą – tai rašo žmogus, išgyvenęs penkis ankstesnius Izraelio karus prieš savo gimtąjį miestą.

Lapkričio 19 d. sužinojome, kad Mosabas buvo pagrobtas pietinėje Gazoje, kai jis su žmona bei mažamečiais vaikais bėgo nuo Izraelio bombų. Kaip ir tūkstančiai kitų šeimų, jie ieškojo prieglobsčio Džabalijos rajone šiaurinėje Gazoje, laukdami persikėlimo į piečiausią Gazos miestą Rafą. Ta dvidešimt kelių kilometrų kelionė yra neįtikėtinai sudėtinga – subombarduoti keliai, tapę giliais krateriais, pakeliui – negyvi kūnai. Mosabas su šeima leistis į šią siaubingą kelionę nusprendė tik po to, kai Izraelis pažadėjo saugų evakuacinį koridorių, ir kai jiems pagaliau pavyko gauti evakuacijai reikalingus dokumentus, padėsiančius išvykti į Jungtines Valstijas. Pakeliui į Rafą, Deir Baloje esančiame Necarimo kariniame punkte, šeima buvo sustabdyta. Mosabas rankose laikė savo Amerikoje gimusį sūnų. Kareivis jam įsakė berniuką pastatyti ant žemės. Išrikiuoti viena eile, rankas iškėlę virš galvos, beveik 200 palestiniečių vyrų buvo kareivių pagrobti. Mosabas buvo tarp jų.

Šįryt sužinojome, kad Mosabas buvo paleistas. Jam prireikė medikų pagalbos, nes tardymo metu kareiviai jį žiauriai sumušė. Jis grįžo į Deir Balą pas savo šeimą, laukti kelionės į Rafą. Nei vienas iš vyrų, pagrobtų su Mosabu, nei tų, kuriuos jis ten sutiko, dar nėra paleistas. […]

Mosabas yra poetas, akademikas ir bibliotekininkas. Jis įkūrė pirmąją knygų anglų kalba biblioteką Gazoje, pavadintą Edwardo Saido vardu. Pirmoji jo poezijos rinktinė vadinasi „Things You May Find Hidden in My Ear“ [Ką gali rasti paslėpta mano ausyje], ją 2022 m. išleido leidykla „City Lights“. Ši knyga gavo Amerikos Knygų apdovanojimą […].

Mosabas tęsia ilgą Palestinos poetų Palestinoje ir diasporoje tradiciją. Jo meilė savo gimtinei, savo žemei ir tautai juntama jo ekspansyviuose eilėraščiuose, pabrėždama tradicijos, kuriai jis priklauso, turtingumą bei visų palestiniečių, rašančių nepaisant valstybinio smurto ir pastangų juos ištrinti, orumą.“

Versta iš: Įžanga Mosabo Abu Tahos eilėraščiui „Gazos užrašai (2021-2023)“, Lena Khalaf Tuffaha ir Deema K. Shehabi, LA Review of Books, 2023.11.21 (vert. Palestina.lt)


Gazos poetas, akademikas, bibliotekininkas Mosabas Abu Toha.

MES VERTI GERESNĖS MIRTIES

Mes verti geresnės mirties.

Mūsų kūnai sumaitoti, sudarkyti,

išurbti šrapnelių ir kulkų.

Mūsų vardai netaisyklingai tariami

per radiją ir televiziją.

Mūsų nuotraukos, kuriomis iškabintos mūsų namų sienos,

prarado spalvas išblukusios.

Įrašai ant mūsų antkapių tapo neįskaitomi

užsitraukę paukščių ir šliužų išmatomis.

Nėra kas palieja medžių, kurie mestų šešėlį

ant mūsų kapų.

Nuožmi saulė pasiglemžė

mūsų pūvančius kūnus.

Iš anglų kalbos vertė Ingrida Tatolytė©.
Versta iš Mosab Abu Toha, Things You May Find Hidden in My Ear: Poems from Gaza. City Lights Publishers, 2022.
Dėkojame autoriui už leidimą spausdinti jo eilėraščio vertimą.
Gazos poetas, akademikas, bibliotekininkas Mosabas Abu Toha.

Pirmąją Mosabo Abu Tohos poezijos rinktinę „Things You May Find Hidden in My Ear“ [Ką gali rasti paslėpta mano ausyje] galite įsigyti čia. To paties pavadinimo eilėraštį galite perskaityti „Poetry Foundation“ tinklalapyje, čia.

Mūsų tinklalapyje publikuoto eilėraščio originalas: