Viešas kvietimas pasmerkti smurtą Gazoje

Skaitymo trukmė: 3 min.

Šiuo metu Izraelis 365 kv. km dydžio Gazos teritorijoje, kurią jis laiko absoliučioje apsiaustyje, vykdo nediferencijuoto bombardavimo kampaniją, kurios metu jau nužudyta virš tūkstančio civilių žmonių, sugriauti ištisi gyvenamieji rajonai, ligoninėse situacija katastrofiška, ir Izraelis blokuoja elektros, kuro, maisto, medikamentų ir humanitarinės pagalbos tiekimą. 

Tai – kolektyvinė bausmė, kuri ne tik prieštarauja moralei bei žmoniškumui, bet ir pažeidžia tarptautinės teisės normas (konkrečiai – Ketvirtąją Ženevos Konvenciją), kuriose ji yra įvardijama kaip karo nusikaltimas. 

Kolektyvinė bausmė neigia pamatinį teisinį principą, kuris numato, jog už padarytą nusikaltimą turi atsakyti tik jo kaltininkai, užsakovai ir vykdytojai. Nekalti žmonės negali būti baudžiami už tai, ko nepadarė. Tačiau daugiau kaip du milijonai Gazos gyventojų, maždaug pusė kurių – vaikai, šiuo metu yra baudžiami už tai, dėl ko nėra kalti.

Šis bombardavimas prasidėjo po to, kai po „Hamas“ įvykdytos atakos, spalio 8-ąją Izraelis pradėjo visišką Gazos ruožo apsiaustį: sustabdė maisto, vandens ir elektros tiekimą į visą Gazos teritoriją, kurią jis yra okupavęs nuo 1967 metų.

Mes, žemiau pasirašiusieji,

  1. smerkiame vykdomą smurtą ir nekaltų civilių žudymą;
  2. kategoriškai pasisakome prieš smurto veiksmų prieš civilius gyventojus rėmimą, finansavimą, teisinimą ir kurstymą;
  3. reikalaujame nedelsiant nutraukti Izraelio vykdomą Gazos bombardavimą, per kurį žūva nekalti civiliai, įskaitant kūdikius ir vaikus;
  4. griežtai atsiribojame nuo visų ir bet kokių raginimų vykdyti karo nusikaltimus ir/ar nusikaltimus žmoniškumui bei nuo visų ir bet kokių Lietuvos politinių institucijų ar pavienių valdžios pareigūnų reiškiamo palaikymo Izraelio veiksmams, kurie gali būti pripažinti nusikaltimais žmoniškumui;
  5. raginame reikalauti Izraelio sustabdyti smurtą Palestinoje, nedelsiant nutraukti Gazos blokadą, Palestinos karinę okupaciją ir joje vykdomą apartheidą, ir siekti taikos, o ne tęsti karą.

Peticiją pasirašė 1330 asmenų ir organizacijų. Peticija perduota joje nurodytoms institucijoms.

Informaciniai priedai

Gazos blokada

Izraelis jau šešiolika metų Gazos daugiau nei du milijonus gyventojų laiko visiškos blokados sąlygomis. 2010 m. blokadą taikiomis priemonėmis bandžiusius pralaužti žmones Izraelis apšaudė tarptautiniuose vandenyse, devynis jų nužudė.

2023 m. sausį žmogaus teisių organizacijos „Euro-Med Human Rights Monitor“ publikuotoje ataskaitoje „A Generation Under Blockade“ („Karta blokados sąlygomis“) nurodoma, kad per Izraelio vykdomą Gazos blokadą daugiau nei pusė Gazos gyventojų neturi pakankamai maisto, beveik nelikę švaraus geriamojo vandens. 

JT žmogaus teisių ekspertai savo 2020 m. ataskaitoje kolektyvinę bausmę dar kartą paskelbė neteisėta. JT atstovas Michaelas Linkas teigė: „Tai, kad palestiniečiai ir toliau yra kolektyviai baudžiami už kelių individų veiksmus, yra įžeidimas teisinei sistemai. <…> [Kolektyvinė bausmė] yra sunkus palestiniečių teisių, įskaitant teisę į gyvybę, judėjimo laisvę, sveikatą, tinkamą būstą ir gyvenimo lygį, pažeidimas.“ 

Be to, JT žmogaus teisių ekspertas priminė: „Kolektyvinę bausmę aiškiai draudžia tarptautinė humanitarinė teisė, konkrečiai – Ketvirtosios Ženevos Konvencijos 33 straipsnis. Tam nėra jokių išimčių.“

Istorinis kontekstas