Protestuotojai prieš Izraelio apartheidą ir karo nusikaltimus San Franciske

Mes ne vieni. Mūsų yra labai, LABAI daug (II)

Skaitymo trukmė: 9 min.

Kartais atrodo, kad tai tik saujelė žmonių, kuriems rūpi Palestinos laisvės kova ir kurie drąsiai smerkia ją okupuojančio Izraelio vykdomus nusikaltimus ir sistemišką kolonizacijos politiką.

Tačiau iš tiesų mes ne vieni. Mūsų yra daug. Mūsų yra labai, labai daug.

II straipsnio dalis.

Pirmiausia, esame su Palestina – su 6 milijonais Palestinos žmonių visoje istorinėje jos teritorijoje ir dar 6 milijonais Palestinos tremtinių bei jų palikuonių, išsklaidytų po visą pasaulį. Tai yra didžiulė jėga: esame laisvės kovos pusėje, o laisvė yra visuotinė vertybė. Palestinos žmonės nepasiduoda. Tai kaip galime pasiduoti mes?

Su mumis yra ir tie tūkstančiai žmonių visame pasaulyje, pastarąsias savaites išėję į gatves protestuoti prieš Izraelio nusikaltimus Palestinoje. Keturi tūkstančiai Kopenhagoje, keli tūkstančiai Čikagoje, tūkstančių tūkstančiai Londone, tūkstančiai Paryžiuje, šimtai ir tūkstančiai įvairiuose Australijos, JAV, Europos miestuose… Tūkstančiai Sana’oje – jau kiek metų Saudo Arabijos bombarduojamo Jemeno sostinėje, tūkstančiai Bagdade, Amane, Stambule, žmonės Indonezijos okupuojamoje Vakarų Papua, Indijos okupuojamame Kašmyre, Vakarų imperializmą ir apartheidą patyrusioje Pietų Afrikos Respublikoje ir kitur, ir kitur, ir visur.

Mes esam visokie. Esam menininkai, poetai, rašytojai, esam akademikai, teisininkai, fotografai, esam mamos, tėčiai, vaikai, seneliai, esam muzikantai, seserys, broliai, esam draugai, esam kolegos, medikai, profesoriai, daktarai, mokytojai, studentai, esam darbininkai, darbuotojai, bedarbiai, politikai. Esam raudoni, balti, juodi ir žali, esam mėlyni, rausvi, rudi ir visa vaivorykštė. Esam žmonės.

Lai šis sąrašas (kuris yra nebaigtinis – kviečiam papildyti) suteikia drąsos ir Lietuvos meno, kultūros, švietimo bei kitoms institucijoms – įskaitant ir politikus, kurie kažkodėl vis dar remia ir gina Izraelio nusikaltimus – atsistoti teisingon istorijos pusėn. Kovoti už teisingumą ir už žmogiškumą. Gana slėptis už „manęs tai neliečia“ ir kitų panašių priedangų. Reikia pagaliau suprasti, kad Palestinos laisvė yra ir mūsų visų laisvė. Juk Palestina yra mikrokosmas, kuriame gyvename ir mes. Kol nelaisva ji, negalime būti laisvi ir mes. 

P. S. Daugelis čia pateiktų dokumentų yra atviri pasirašymui. Pasirinkite savo sritį – menas, muzika, universitetas, architektūra, profesinė sąjunga, kt. – ir netylėkite: pasinaudokite savo pozicija – nes galite.

Menas ir universitetai už Palestiną

Kai dešimtys Palestinos menininkų, rašytojų, režisierių, muzikantų, teatro ir kino aktorių bei kitų meno sferų žmonių kreipėsi į pasaulį reikalaudami, kad šis nustotų remti Izraelio nusikaltimus, jų kreipimąsi savo parašais parėmė ir virš 1 300 meno ir kultūros žmonių iš viso pasaulio, nuo Kairo iki Niujorko. Jų laiškas vadinasi „Against Apartheid“ (Prieš apartheidą): „Izraelio apartheidą palaiko tarptautinės bendruomenės bendrininkavimas, tad šios žalos ištaisymas yra mūsų kolektyvinė atsakomybė. … Prašome vyriausybių, palaikančių [Izraelio] vykdomus nusikaltimus žmoniškumui, pritaikyti [Izraeliui] sankcijas, mobilizuoti tarptautinės atskaitomybės svertus ir nutraukti prekybos, ekonominius ir kultūrinius santykius [su Izraeliu]. … Milijonai žmonių visame pasaulyje palestiniečiuose mato ir savo pačių patiriamą priespaudą bei savo viltis. … Kviečiame jus būti drąsius.“

Londone įsikūręs menų centras „The Mosaic Rooms“ viešu pareiškimu kviečia kultūrines institucijas, menininkus ir rašytojus solidarizuotis su Palestina. „Stebėdami besitęsiančią destrukciją ir niokojimą Palestinoje, negalime tylėti. Raginame jus apmąstyti savo vertybes ir kaip jas galime paversti prasmingais veiksmais.“ Ir toliau: „Dabar reikalingi ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Kaip menininkas, rašytojas, mąstytojas ar institucijos darbuotojas, tu turi galios dalytis informacija ir įgyvendinti pokyčius.“ Tarp menų centro siūlomų veiksmų yra raginimas nepriimti finansavimo iš Izraelio vyriausybės ar privačių sponsorių, palaikančių neteisėtą Palestinos okupaciją. Taip pat raginama naudoti žodžius, atspindinčius Palestinos žmonių gyvenamas realybes, tokius kaip okupacija, etninis valymas, naujakurių kolonializmas, apartheidas ir Palestina. Kvietimą jau priėmė virš 300 meno ir kultūros įstaigų bei organizacijų.

Durbano Tarptautinį kino festivalį organizuojantis Kwazulu-Natal universiteto Kūrybinių menų centras pranešė nerodysiantis jokių filmų, kuriuos „prodiusavo ir finansavo apartheidinė Izraelio valstybė ir su ja bendrininkaujančios institucijos“. Festivalis savo sprendimą grindžia taip: „Vienas iš gilių mūsų principų yra įsipareigojimas meninės išraiškos laisvei, o patys principai kyla iš laisvės, teisingumo ir lygybės visiems troškimo. … Tarptautinis solidarumas suvaidino itin svarbų vaidmenį engiamos juodaodžių daugumos kovoje siekiant išardyti apartheidinį režimą Pietų Afrikoje. …  Esame įsitikinę, kad visi turime atsakomybę daryti viską, ką galime, kad tarptautiniu lygiu prisidėtume prie Palestinos kovos.“

Architektūros ir miesto planavimo organizacijos: „Pripažįstame, kad architektūra ir miesto planavimas yra kartu ir priemonės, ir tikslas Izraelio naujakurių kolonializmui ir valstybės vykdomam terorui. Kaip architektai ir planuotojai, mūsų moralinė ir etinė prievolė yra pripažinti, kad mūsų profesijos įrankiais yra naudojamasi siekiant pažeisti Palestinos žmonių teises. … Atsisakome tylėti, kai dešimtys tūkstančių nekaltų žmonių netenka namų, o šimtai yra nužudomi. … Palaikome teisę priešintis besitęsiančiai Izraelio naujakurių kolonializmo okupacijai ir jo vykdomai prigimtinių vietos Palestinos žmonių žemės destrukcijai.“ Pasirašiusieji (šiuo metu beveik 250 institucijų ir organizacijų visame pasaulyje) pripažįsta BDS judėjimo (boikotas, investicijų atsiėmimas ir sankcijos) teisėtumą ir naudingumą kaip priemonę sustabdyti Izraelio vykdomą Palestinos kolonizaciją.

Knygų vaikams ir paaugliams industrijos nariai (autoriai, iliustratoriai, dizaineriai, leidėjai, apžvalgininkai, redaktoriai) – dešimčių dešimtys jų visame pasaulyje – išreiškia „tvirtą solidarumą su Palestinos žmonėmis, šiems priešinantis kolonizacijai“. Jie rašo: „Mūsų veikla siekia ugdyti ir praturtinti vaikystės patirtį. Kaip tuomet mes galime tylėti, kai okupantas į vaikus taikosi, juos žudo, palieka našlaičiais, įkalina, išvaro iš namų ir traumatizuoja? … Tai, ką mes matome, yra genocidas. Šiuo laišku tikimės normalizuoti šį pokalbį leidybos industrijoje, plačiojoje menų bendruomenėje ir už jos; kad priartėtume prie lūžio taško, ir prie Palestinos išlaisvinimo.“

Kanados meno ir kultūros žmonės remia Palestinos žmonių kovą prieš karinę okupaciją, apsiaustį, kolonizaciją ir apartheidą: „Mes, pasirašantieji Kanados menininkai ir kultūros sektoriaus darbuotojai, remiame Palestinos žmones jų septynis dešimtmečius trunkančioje kovoje už laisvę ir išsivadavimą, ir taip pat palaikome palestiniečių tremtinių teisę grįžti į tėvynę. Raginame Kanados valdžią pradėti karines ir ekonomines sankcijas Izraeliui ir nutraukti savo dalyvavimą Palestinos žmonių priespaudoje. … Vykstant neteisybei, tyla yra tolygi bendrininkavimui su engėju.“ Pasirašiusieji remia Izraelio boikotą.

Labai platus meno organizacijų, įstaigų, kolektyvų iš viso pasaulio indeksas Palestinos atžvilgiu: nuo palaikančių laisvės kovą iki rasistinio-sionistinio požiūrio (kad žinotume, kurių vengti). 

Muzika: Didžiosios Britanijos muzikos kolektyvas MARSM parengė specialų „Freedom for Palestine“ (Laisvę Palestinai) soundtrack’ą. 

Šimtų šimtai muzikantų prisideda prie iniciatyvos „Musicians for Palestine“ (Muzikantai už Palestiną): „Kaip muzikantai, mes negalime tylėti. Šiandien yra gyvybiškai svarbu, kad stovėtume kartu su Palestina. … Tyloje gimsta bendrininkavimas su Izraelio nusikaltimais, ir šiandien tyla nėra galimas variantas.“

Instagram: #VisualArtsForPalestine

Universitetai, studentai, akademikai, fakultetai už Palestiną

Šimtai pasaulio mokslininkų ir akademikų pasirašė atvirą laišką ir raginimą veiksmams „Palestine and Praxis“, kuriuo įsipareigoja ne tik daryti spaudimą savo akademinėms institucijoms, kad šios gerbtų Palestinos kvietimą boikotuoti apartheidinį Izraelį ir ir uždėti jam sankcijas (BDS), bet ir savo akademinėje veikloje daugiau erdvės suteikti ne savo asmeninėms nuomonėms, o žmonėms, išgyvenantiems jų akademinio tyrinėjimo objektus, tokius kaip kolonizacija.

Gento universiteto (Belgija) fakultetai, tyrėjų grupės, profesinės ir studentų sąjungos bei individualūs darbuotojai viešai pasmerkė „smurtines Izraelio atakas prieš Palestinos žmones“ ir išreiškė savo solidarumą su palestiniečiais, kurie „nuo 1948 m. priešinasi naujakurių kolonijiniam režimui, vykdančiam etninį valymą, žemių aneksiją, gyventojų perkėlimą ir apartheidą“. Gento universitetas taip pat remia sankcijas Izraeliui ir jo boikotą tol, kol jis užsiiminės kolonijine politika.

Antwerpeno universiteto studentai ir dėstytojai išreiškia solidarumą su Palestinos žmonėmis jų kovoje prieš naujakurių kolonializmą: „Mes nebegalime tyliai stovėti ir žiūrėti. … Mes, kaip edukatoriai, studentai ir tyrėjai, turime ne kaip pasyvūs stebėtojai teorizuoti apie visas šias krizes, o verčiau panaudoti šias žinias ir kurti efektyvias solidarumo formas su šiomis kovomis, kad neteisybės būtų ištaisytos. … Institucinė ir asmeninė tyla reiškia pritarimą [nusikaltimams].“ Pasirašiusieji šį raštą pavadinimu „Nakba yra dabar“ ragina Antwerpeno universitetą boikotuoti Izraelį akademiškai ir atsiimti investicijas iš organizacijų, kompanijų ir pensijų fondų, dalyvaujančių Palestinos priespaudoje.

Briuselio akademinių įstaigų Vrije Universiteit Brussel ir Université Libre de Bruxelles darbuotojai ir moksliniai tyrėjai išreiškia solidarumą su Palestina ir smerkia Izraelio vykdomą Palestinos kolonizaciją ir struktūrinį smurtą prieš palestiniečius. „Raginame savo kolegas akademikus suvokti Izraelio naujakurių kolonializmą ir apartheidą bei pripažinti palestiniečių apsisprendimo teisę. Taip pat raginame ir Belgijos, ir tarptautinio masto politinius lyderius nustoti palaikyti nepaneigiamus Izraelio vykdomus tarptautinės teisės pažeidimus.“

JAV Princetono universiteto bendruomenės nariai smerkia Izraelio atakas prieš Gazą ir priverstinį šeimų iškeldinimą iš jų namų Jeruzalėje – dešimtmečiais Izraelio vykdomą „Jeruzalės etninį valymą“. „Sveikiname palestiniečių drąsą ir troškimą išgyventi – okupuotame Vakarų Krante, Rytų Jeruzalėje, Gazoje ir Izraelio teritorijoje – kai jie priešinasi Izraelio ginkluotųjų pajėgų, ginkluotų naujakurių/kolonistų grupuočių ir linčo gaujų vykdomam smurtui. Mes, kaip ir jie, pripažįstame, kad taika ir teisingumas Palestinoje/Izraelyje yra neįmanomas esant karinei okupacijai ir nesibaigiančiai naujakurių kolonializmo ekspansijai.“

Daugiau kaip šimtas įvairiausių JAV universitetų gender/lyčių studijų skyrių remia Palestinos feministinį kolektyvą: „Mes solidarizuojamės su Palestinos žmonėmis. Besąlygiškai atsakome ir sustipriname Palestinos feministinio kolektyvo raginimą „viso pasaulio feministėms/ams kalbėti, organizuotis ir prisijungti prie Palestinos išsilaisvinimo. … Tai nėra „konfliktas“, kurį per daug „sudėtinga ir kontroversiška“ įvertinti. … Palestina yra feminizmo reikalas. … Solidarizuodamiesi, raginame užbaigti Izraelio vykdomą karinę Palestinos okupaciją ir pasisakome už palestiniečių teisę grįžti į savo namus.“

JAV Jeilio (Yale) universiteto Etniškumo, rasės ir migracijos fakultetas pripažįsta, jog Palestinos kova yra prigimtinių vietos žmonių išsilaisvinimo iš naujakurių kolonialistinės valstybės kova – valstybės, kuri daugiau kaip septynis dešimtmečius vagia jų žemę. „Mes smerkiame Izraelio valdžios finansuojamas atakas prieš palestiniečių gyvybę, žemę ir nuosavybę.“

Daugiau kaip 350 Šiaurės Karolinos valstijos (JAV) akademikų viešai pasmerkė Izraelio veiksmus Palestinoje ir kartu JAV federalinės valdžios paramą Izraeliui. „Mes atmetame vyraujantį „dviejų pusių“ naratyvą, kuris ignoruoja skirtumus tarp vienos labiausiai militarizuotų pasaulio valstybių ir savo valstybės neturinčių žmonių, besipriešinančių priespaudai. Kaip JAV dirbantys akademikai, mes pripažįstame savo dalyvavimą Palestinos priespaudoje, kuri yra įmanoma su besąlygiška politine ir materialine JAV parama. Palestinos išsilaisvinimo kovą laikome glaudžiai susijusia su kitomis kovomis už rasinį ir vietos prigimtinių žmonių teisingumą, nuo Fergiusono iki Standing Rock.“

JAV Artimųjų Rytų studijų asociacijų taryba smerkia Izraelio smurtą prieš Palestinos žmones. „Nėra abejonių, kad skirtingo politinio spektro Izraelio valdžios viena po kitos ilgus dešimtmečius vykdo atakas prieš Palestinos studentus, dėstytojus ir švietimo įstaigas. Išties, ši ataka yra dalis platesnės rasinę diskriminaciją ir dominavimą vykdančios politinės, administracinės ir teisinės sistemos, kurią Izraelis naudoja prieš palestiniečius.“

JAV Azijos-Amerikos studijų asociacija smerkia brutalią Izraelio jėgą Gazoje bei atakas prieš palestiniečius. „Šį besitęsiantį smurtą Vakarų Azijoje laikome prieš azijiečius nukreipto smurto forma, kurią vykdo ir valstybė, ir civiliai, ir kurią legitimizuoja rasistinės ir orientalistinės arabų bei musulmonų konstrukcijos. Izraelio nebaudžiamumą prieš tarptautines žmogaus teisių normas įgalina išskirtinė JAV valdžios parama, įskaitant ir Bideno administraciją. Raginame nutraukti besąlyginę kasmetinę 3.8 mlrd. JAV dolerių paramą Izraeliui iš JAV biudžeto ir vietoj to šiuos pinigus investuoti į švietimą, sveikatos apsaugą, vietos bendruomenių paramą ir nuoširdų gyventojų saugumą.“

Tiesioginiai veiksmai

Anglijos mieste Leicesteryje aktyvistai iš „Palestine Action“ laikinai sustabdė Izraelio ginklų fabriko veiklą. Izraelio ginklų gamintojams „Elbit Systems“ priklausančiame fabrike gaminami dronai, kuriuos Izraelis naudojo ir dabartinės atakos prieš Gazą metu. Tai jau ne pirmas ir ne antras kartas, kai žmonės prisirakina prie Izraelio ginklų fabrikų durų arba užsilipa ant jų stogų, taip pristabdydami link Palestinos keliaujančią mirties mašiną. Šįkart fabrikas sustabdytas bent šešioms dienoms.

O aktyvistų nuo Izraelio ginklus gaminančio fabriko stogo nukelti iškviesti gaisrininkai taip pat išreiškė savo solidarumą su Palestina, parėmė žmonių teisę protestuoti ir, įvykio vietoje nustatę, kad žmonių saugumui pavojaus nėra, išvažiavo, palikę aktyvistus ant stogo toliau stabdyti Izraelio ginklų fabriko veiklą. 

Sužinoję, kad pas juos atplauks Izraelio raketų prikrautas laivas „Asiatic Island“, Italijos Livorno uosto darbininkų profsąjunga nusprendė, kad jie jo neaptarnaus iš solidarumo su Palestinos žmonėmis. Ir nors galiausiai laivas švartavosi Genujoje, Marselyje, kur jį vis dėlto aptarnavo kiti darbininkai, ir išplaukė į Haifą pilnas raketų, kurios vėliau buvo šautos į Gazą, šis Livorno profsąjungos pareiškimas turėtų būti puikus pavyzdys, kaip realiais veiksmais galima pristabdyti – ar net sustabdyti – realią destrukciją. Tą patį Italijoje padarė ir Neapolio bei Ravenos uostų darbininkai, atsisakę aptarnauti Izraelio laivus.

Pietų Afrikos miesto Durbano uosto darbininkai iš solidarumo su Palestina atsisakė aptarnauti pas juos į uostą atplaukusį Izraelio laivą. Tokį tiesioginį veiksmą inicijavo Pietų Afrikos Transporto ir Sąjungininkų Darbuotojų Profsąjunga (SATAWU), kuri atsisakė aptarnauti Izraelio laivą ir per ankstesnes jo karines atakas prieš Gazą. SATAWU: „Kadangi istorija linkusi kartotis, mes visada palaikysime visas kovas, siekiančias išlaisvinti dirbančiųjų klasę iš kolonializmo pančių.“

Palestinos profesinės sąjungos ragina pasaulio profesines sąjungas solidarizuotis ir konkrečiais veiksmais stabdyti Izraelio nusikaltimus – kaip tai daro dokų darbininkai Italijoje ir Pietų Afrikoje. Pirmiausia profsąjungos kviečiamos viešai pasmerkti Izraelio nusikaltimus, o tuomet jau imtis realių veiksmų savo sferoje.

Ir net politikai

Airija tapo pirmąją ES nare, pripažinusia akivaizdų faktą: Izraelio nelegalios kolonijos Palestinos Vakarų Krante yra de facto aneksija. Aneksija, kaip visiems žinoma, yra tarptautinės teisės nepaisymas ir spjūvis į jos normas. 

Maldyvai nutraukė visus santykius su Izraeliu ir paskelbė jo prekių boikotą.

Bolivijos viceprezidentas Davidas Choquehuanca dar anksčiau (š. m. sausį) yra aiškiai patvirtinęs savo krašto poziciją: „Iš Andų kalnų, norime išreikšti savo solidarumą ir pagarbą Palestinos žmonių kovai, su kuria tapatinamės. … Pasaulio žmonėms Palestina egzistuoja ir visada egzistuos. … Tačiau sionistinio režimo nusikaltimai, ypač prieš civilius, moteris ir vaikus, negali būti pamiršti. Jie privalo būti teisiami ir tai turi tapti pavyzdžiu kitiems [režimams]. Šiais naujais laikais, okupacija privalo baigtis.“

Bangladešo premjerė Sheikh Hasina: „Bangladešo žmonių ir vyriausybės vardu išreiškiu gilų liūdesį ir susirūpinimą dėl pastarojo metu [Izraelio vykdomų] teroristinių atakų bei smurto prieš nekaltus maldininkus ir civilius Al Aksos mečetėje.“ 

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet pripažino, kad Izraelio oro antskrydžiai prieš Gazą gali būti karo nusikaltimai.

IT ir kiti už Palestiną

Virš tūkstančio „Apple“ darbuotojų pasirašė raštą kompanijos CEO Timui Cookui, ragindami kompaniją viešai išreikšti paramą Palestinai. „Mums apmaudu ir esam nusivylę, kad ir vėl dauguma esančiųjų galios pozicijose – kurie tvirtai stovi žmogaus teisių pusėje kitose teisingose kovose – palestiniečių atžvilgiu arba pasirenka tylėti, arba pateikia neefektyvius pareiškimus apie „abi puses“.“

Norvegijos 1,3 trilijono JAV dolerių vertinamas suverenus turto fondas atsiima savo investicijas iš dviejų firmų, nes jos vykdo veiklas nelegaliose Izraelio kolonijose Palestinos Vakarų Krante. Paskelbęs apie tai, fondas pabrėžė, kad su tomis įmonėmis nebebendradarbiaus būtent dėl jų dalyvavimo tarptautinei teisei prieštaraujančiose kolonijose.

Tarptautinė žurnalistų federacija (International Federation of Journalists – IFJ) pritaria Palestinos žurnalistų sąjungos raginimui, kad Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba pradėtų tyrimą dėl Izraelio vykdomų nusikaltimų prieš žurnalistus. Tarptautinė žurnalistų federacija taip pat reikalauja panaikinti visišką nebaudžiamumą, su kuriuo Izraelis vykdo atakas prieš žurnalistus.

Spaudimas iš vidaus

Grupė „Google“ darbuotojų žydų ragina šią tarptautinę korporaciją viešai pasmerkti Izraelio ginkluotųjų pajėgų veiksmus – konkrečiai jo raketų atakas prieš Gazą – ir išreikšti paramą palestiniečiams. Be kitų dalykų, šie darbuotojai, pasivadinę „Jewish Diaspora in Tech“, reikalauja, kad „Google“ nustotų kritiką Izraeliui tapatinti su antisemitizmu ir nutrauktų kontraktus su palestiniečių teises pažeidžiančiomis institucijomis, tokiomis kaip Izraelio kariuomenė.

Daugiau kaip 500 Izraelio žydų pasirašė raginimą tarptautinei bendruomenei imtis veiksmų, kad būtų sustabdyta Izraelio agresija prieš Gazą ir pradėtas Izraelio dekolonizacijos procesas. „Esame įsitikinę, kad sionizmas yra neetiškas valdymo principas, neišvengiamai privedantis prie rasistinio apartheidinio režimo, kuris jau daugiau nei septynis dešimtmečius vykdo karo nusikaltimus ir neigia palestiniečių žmogaus teises. … Raginame tarptautinę bendruomenę nedelsiant įsitraukti, kad būtų sustabdyta dabartinė Izraelio agresija, priimti palestiniečių inicijuoto [Izraelio] boikoto, investicijų atsiėmimo ir sankcijų judėjimo (BDS) reikalavimai; dirbti siekiant palestiniečių Teisės Sugrįžti; pasiekti teisingą ir demokratišką sprendimą visiems, paremtą regiono dekolonizacija ir vienos valstybės visiems jos piliečiams įkūrimu.“

P. S. Šis sąrašas jokiu būdu negalutinis. Jis bus nuolat atnaujinamas. Jei užmatėt kitų teisingų pavyzdžių, rašykit su nuorodom komentaruose.

 

Primename, kad savo poziciją dėl LR Seimo išreikštos paramos Izraelio karo nusikaltimams galite išsakyti pasirašydami internetinę peticiją.

Neleisk Seimui remti karo nusikaltimų Lietuvos vardu!

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *