Palestinietis berniukas su dviračiu protesto Hebrone metu

Šiandien žiniose: žmogaus teisės yra terrrrrrrorizmas!

Skaitymo trukmė: 3 min.

Izraelio kolonijinio režimo nuomone, žmogaus teisių gynėjai yra „teroristai“.

Išties, engėjo represijų priemonėms ir metodams ribų nėra.

Užvakar (spalio 22 d.) Izraelio kolonijinis režimas paskelbė karinį įsakymą, kuriame šešias Palestinos žmogaus teises ginančias pilietinės visuomenės organizacijas pavadino „teroristinėmis“. Įsakymą paskelbė Izraelio „gynybos“ ministras Benny Gantzas.

Savo pranešime nei Benny, nei jo „ministerija“ nepateikė jokių savo teiginių įrodymų. Matyt, jo asmeninė, arba kad ir viso režimo nuomonė automatiškai tampa „faktais“?

Tačiau ginklas yra Izraelio rankose, tad tokios jo nuomonės turi labai realių ir galimai labai skausmingų pasekmių. Nors Izraelis „teroristais“ vadina visus, kas jam neįtinka, ir yra įpratęs žmones įkalinti tiesiog šiaip, už bet ką ir už nieką, tokiais tuščiais kaltinimais jis pats sau sukuria „teisinį pagrindą“ visų pasmerktųjų organizacijų darbuotojus areštuoti ir uždaryti kalėjime, priverstinai sustabdyti jų veiklą ir konfiskuoti visą organizacijų turtą. Nors, tiesą sakant, ir be jokio „teisinio pagrindo“ jis jau seniai tuo užsiima.

Kuo nusikalto vaikų ir žmogaus teisių organizacijos?

„Teroristėmis“ Izraelis paskelbė šešias žmogaus teisių organizacijas:

  • Nepriklausoma Palestinos žmogaus teisių organizacija „Al Haq“ rūpinasi žmogaus teisių apsauga ir įstatymų laikymusi bei dokumentuoja žmogaus teisių pažeidimus. Tai seniausia Palestinoje įkurta žmogaus teisių organizacija.
  • Vaikų teises ginanti organizacija „Defence for Children International – Palestine“ teikia teisinę pagalbą Izraelio kalinamiems ir kankinamiems vaikams ir jų šeimoms, vykdo vaikų teisių pažeidimų dokumentaciją ir viešai ją skelbia.
  • Politinių kalinių teises ginanti organizacija „Addameer“ remia politinius kalinius ir atskleidžia Izraelio karinės „teisinės“ ir įkalinimo sistemos žiaurumus bei sistemingą žmogaus teisių niekinimą.
  • Žemės ūkio darbų komitetų sąjunga rūpinasi ūkininkų teisėmis į žemę ir maisto saugumo užtikrinimu Palestinoje.
  • Moterų komitetų sąjunga kovoja už moterų teises ir lyčių lygybę.
  • Tyrimų ir vystymosi centras „Bisan“ dirba jaunimo, moterų ir pažeidžiamiausių visuomenės grupių gerovei.

Šios organizacijos yra tarp pačių svarbiausių žmogaus teisių gynėjų okupuotoje Palestinoje. Jų surinktais duomenimis apie Izraelio vykdomus žmogaus teisių pažeidimus naudojasi ne tik Palestinos, bet ir užsienio bei tarptautinės žmogaus teisių bei kitos pilietinės visuomenės organizacijos. „Al Haq“ bei „Defence for Children International – Palestine“ taip pat nuolat bendradarbiauja ir su Jungtinių Tautų bei kitomis tarptautinėmis institucijomis. Naujausias Izraelio pareiškimas joms gali reikšti ir finansinės paramos iš užsienio sumažėjimą, ir žmonių atsisakymą į jas kreiptis ar su jomis dirbti, baiminantis Izraelio bausmių.

Atsakydami į Izraelio pareiškimą, visų šešių pilietinės visuomenės organizacijų atstovai šeštadienį, spalio 23 d. vykusioje spaudos konferencijoje pranešė jį absoliučiai atmetantys. „Mes liekame savo biuruose ir tęsiame kasdienį savo darbą – giname Palestinos žmonių žmogaus teises“, – spaudos konferencijoje užtikrino „Addameer“ atstovė Sahar Francees. Jos teigimu, Palestinos savivaldos institucijos turėtų ne tik žodžiais pasmerkti Izraelio ataką, bet ir imtis realių veiksmų, kad būtų užtikrintas Palestinos pilietinės visuomenės saugumas – pirmiausia, nustoti bendrininkauti su okupaciniu režimu. Ji taip pat paragino vietines bei tarptautines organizacijas ir užsienio valstybių valdžios institucijas nepaklūsti tokiam Izraelio „sprendimui“, toliau remti Palestinos pilietinę visuomenę ir nepadėti okupantui jaustis laimėjus.

„Šie niekuo nepagrįsti kaltinimai yra grėsmingas ir neteisingas atakų prieš Palestinos žmones eskalavimas jų kovoje už laisvę, teisingumą ir apsisprendimo teisę, – rašoma „Al Haq“ pranešime. – Izraelis savo plačiai naudojamu, sistemingu Palestinos žmogaus teisių gynėjų ir organizacijų šmeižimu siekia jas padaryti neteisėtomis, jas engti, tildyti ir išsekinti jų išteklius bei darbą.“

Izraelio veiksmus pasmerkė ir dvi didžiausios pasaulyje tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“. „Šis pasibaisėtinas ir nepagrįstas sprendimas – tai Izraelio vyriausybės puolimas prieš tarptautinį žmogaus teisių judėjimą“, – oficialiame pranešime rašo jos.

Dešimtmečiai persekiojimo

Žmogaus teisių gynėjus Izraelis persekioja ne pirmą kartą. Šis puolimas – tai dar vienas etapas dešimtmečius trunkančių represijų ir bandymų sustabdyti jų veiklą sąraše.

Vienas pastarųjų pavyzdžių – liepą Izraelio okupacinės kariuomenės vykdytas naktinis reidas vaikų teisių gynėjų „Defence for Children International – Palestine“ biure Ramaloje. Tuomet okupanto kareiviai pavogė šešis kompiuterius, du laptopus ir organizacijos teisininkų Izraelio kariniuose tribunoluose atstovaujamų Palestinos vaikų failus. Kokiu tikslu reidas vykdytas, paaiškinti nesiteikė.

Spaudos konferencijoje žmogaus teisių organizacijų atstovai sakė esą įsitikinę, kad jų įtraukimas į „teroristų“ sąrašą yra Izraelio kerštas.

„Al Haq yra viena Palestinos organizacijų, siekianti Izraelio atskaitomybės už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui, bei tų nusikaltimų sustabdymo, – rašo „Al Haq“ teisininkai. – Visai ne atsitiktinumas, kad pastarojo meto Izraelio baudžiamųjų priemonių prieš mus ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas eskalavimas vyksta iškart po to, kai Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo tyrimą dėl Izraelio nusikaltimų Palestinoje. Tuo tikslu „Al Haq“ nepailstamai tęs savo pastangas užtikrinant, kad Izraelio masinių žiaurių nusikaltimų vykdytojai būtų už juos atskaitingi.“

Ir Izraelio „gynybos“ ministrui B. Gantzui, ir kitiems Izraelio politikams bei kariuomenės vadovams gresia būti pripažintiems atsakingais už 2014 m. Gazoje vykdytus karo nusikaltimus, jei tik Tarptautinis baudžiamasis teismas laikysis teisingumo principų ir nepasiduos politiniam spaudimui. Beje, Nyderlanduose B. Gantzui jau buvo pareikšti kaltinimai karo nusikaltimais.

Kieno eilė toliau?

Vaikų gynyba – terorizmas. Moterų komitetas – terorizmas. Parama žemdirbiams – terorizmas. Žmogaus teisės – terorizmas.

Žodžiu, Izraelio kolonijinio režimo nuomone, viskas yra terorizmas.

Kas toliau?

Ir krovininį asiliuką, ir šluotą, ir arbūzą Izraelis jau yra paskelbęs „teroristais“ ir juos „areštavęs“.

Kieno eilė dabar?