Gaza prieš ir po Izraelio bombardavimo

Atviras laiškas izraeliečiams nuo izraeliečių: mes nusipelnome sužinoti tiesą apie spalio 7 d.

Skaitymo trukmė: 3 min.

Šį pareiškimą parašė grupė Izraelio piliečių, kurie nori likti anonimiški dėl savo saugumo ir bijodami Izraelio vyriausybės keršto. Pareiškimas originaliai publikuotas Mondoweiss portale angliškai ir hebrajiškai.

Kaip izraeliečiai, reikalaujame oficialios komisijos spalio 7 d. įvykiams ištirti. Gazoje Izraelio aukų vardu vykdomas genocidas ir mes vis dar nežinome, kas buvo nužudytas, kaip jie buvo nužudyti ir kas juos nužudė. Mes reikalaujame atsakymų, taip pat turėtumėte ir jūs.

Mes nusipelnome sužinoti tiesą apie spalio 7 d.

Mūsų bičiuliams izraeliečiams,

Kreipiamės į jus pro genocido rūką. Mes liūdime ir nerimaujame dėl „savų“, taip pat tų, kuriuos dauguma ignoruojate arba laikote „gyvuliais“.

Buvęs Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Dan Gillerman palestiniečius vadina „siaubingais, nežmogiškais gyvuliais”.

Kai Izraelio kariuomenės pareigūnai per anglakalbę Izraelio žiniasklaidą pradėjo skleisti gandus apie „nukapotas keturiasdešimties kūdikių galvas“, mus tai iš karto šokiravo. Supratome, kad mūsų vyriausybės propaganda šį kartą nebus tokia pati, kokia buvo per ankstesnes žudikiškas atakas Gazoje.

Nors Izraelis ir toliau skleidžia vaizdus apie tariamus „Hamas pastatus“ Gazos koncentracijos stovykloje (o kas nėra, Izraelio akimis?), norėdami pateisinti Gazos bombardavimą, Izraelio vidaus ir tarptautinė retorika vis labiau panašėja į nacių naudotą naikinimo propagandą.

Izraelio premjeras Netanyahu: „Jūs privalote prisiminti, ką Amalekas padarė jums, sako mūsų Šventoji Biblija.“ Pirmoji Samuelio knyga, 15 skyrius. Samuelis tarė Sauliui: […] „Taip kalbėjo Galybių Viešpats: ‘Aš bausiu Amaleką už tai, ką jis padarė Izraeliui, kai, jam einant iš Egipto, jį užpuolė kelyje. Dabar eik, užpulk jį ir paskirk sunaikinti visa, kas jam priklauso. Nesigailėk nė vieno, bet užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kūdikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus’“.

Mes žinome, koks yra šios propagandos tikslas. Buvo išnaikinta daugiau nei 8.500 vietinių palestiniečių vaikų, moterų ir vyrų [Palestina.lt pastaba: pateikiami spalio 31 d. duomenys. Aukų skaičius jau viršija 10.000]. Kol rašome šį tekstą skaičius tik auga. Daugelis yra įstrigę po savo namų griuvėsiais ir lėtai miršta. Kiti susiduria su troškuliu, badu ir infekcinėmis ligomis. Tuo pat metu aukšto rango Izraelio veikėjai, net mūsų prezidentas, nuolat staugia, kad Gazoje „nėra nekaltų civilių“.

Nesuklyskite, tai, ką Izraelis dabar daro Gazoje, persekios izraeliečius dešimtmečiais. Dabar pats laikas užtikrinti, kad visi izraeliečiai tai suvokia. Šis suvokimas turėtų prasidėti nuo visiško 2023 m. spalio 7 d. įvykių skaidrumo.

Štai keli reikalavimai, kuriuos kiekvienas izraelietis turėtų kelti dabar, net jei jie neigia Izraelio vykdomą Gazos genocidą. Pirmasis yra išsamus visų Izraelio aukų sąrašas. Oficialioje vyriausybės svetainėje išsamaus sąrašo nėra. Ha’aretz paskelbtas sąrašas yra dalinis. Kai kurie vardai laukia, kol bus paskelbti, ir norėtume sužinoti, ką tai reiškia.

Išsamaus sąrašo nebuvimas po trijų savaičių po spalio 7 įvykių lemia kitą Izraelio piliečių reikalavimą – įsteigti oficialią tyrimo komisiją. Tokia komisija akivaizdžiai turėtų nagrinėti didžiules žvalgybos ir kovinių padalinių nesėkmes, taip pat Izraelio pastarųjų dešimtmečių politiką Gazą pavertusią kalėjimu po atviru dangumi. Norėtume sužinoti, kaip šios nesėkmės prisidėjo prie civilių aukų spalio 7 d. ir sekančiomis dienomis.

Be to, pasak „Hamas“ atstovo, 50 Izraelio belaisvių jau buvo nužudyti dėl mūsų vyriausybės sprendimo masiškai bombarduoti Gazą. Galbūt „Hamas“ atstovas spaudai jūsų akimis nėrra patikimas šaltinis, bet mes žinome, kad Izraelio belaisviai, daugelio šio kreipimosi autorių mylimieji, buvo išsklaidyti visame Gazos ruože ir neatrodo, kad Izraelis žinotų tikslias jų laikymo vietas.

Izraelio piliečiai turėtų savęs paklausti, ar jie palaiko beatodairišką bombardavimą, keliantį grėsmę „Hamas“ belaisvių gyvybėms. Mainų sandorio pasiūlymas yra pateiktas ir vis dar galioja. Žinome, kad „Hamas“ tai siūlo nuo pat pirmos dienos. Izraelio aklas genocidinis kerštas ignoruoja Izraelio belaisvių gerovę.

Kataro derybininkas: „Hamas įkaitai gali būti paleisti per kelias dienas, jei Izraelio ataka bus sustabdyta”.

Ir nors mūsų kariuomenė naikina žmones Gazos ruože, Izraelio Hasbara (propagandos) platformos dirba viršvalandžius, ypač užsienyje. Apdegę artimųjų palaikai demonstruojami bevardžiai, kontekstualizuojami tik dehumanizuojančiais raginimais išnaikinti Gazos koncentracijos stovyklos kalinius. Pamatę šiuos vaizdus, skirtus Vakarų auditorijai ir visiškai nekreipiant dėmesio į išgyvenusiųjų šeimas, dar kartą pažymime, kad visi nusipelnėme tikslios informacijos apie tai, kas yra šios aukos ir kaip jos mirė.

Be nepriklausomo tyrimo galime tikėtis tik pavienių straipsnių ir išgyvenusiųjų liudijimų. Sąmokslo teorijos klestės. Jau matome bandymus paneigti patį faktą, kad „Hamas“ kovotojai žudė Izraelio civilius.

Be to, atmetame Izraelio bandymus žuvusius karius ir kitus saugumo darbuotojus įvardinti kaip teroro aukas, lygiavertes civilių aukų aukoms. Jei Izraelio karys yra tik Izraelio civilis, tai Izraelio civilis yra tik karys. Mes atmetame šią pavojingą lygtį.

Galiausiai mus persekioja klausimas, kas nužudė kai kuriuos Izraelio civilius. Iš kelių pranešimų matyti, kad kai kuriuos iš jų nužudė Izraelio kariuomenė. Nesvarbu, ar jie pateko į kryžminę ugnį, ar buvo tyčia šaudomi tankais ar sraigtasparniais, siekiant sunaikinti „Hamas“ kovotojus ar neleisti „Hamas“ paimti daugiau belaisvių, nusipelnėme atsakymo.

Reikalaujame atsakymų, nes Gazoje Izraelio aukų vardu yra vykdomas genocidas. Aukų šeimos griežtai priešinasi šiam kerštingam žiaurumui. Mes reikalaujame atsakymų, taip pat turėtumėte ir jūs.

Craig Mokhiber, Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras, atsistatydino Izraelio veiksmus Gazoje prilygindamas genocidui.

Laiškas originaliai publikuotas Mondoweiss portale, spalio 31 d.