KAIROS PALESTINA: Teisingas laikas yra dabar

Skaitymo trukmė: 2 min.

Palestinos krikščionių kreipimasis į pasaulį: „Meilė – tai Dievo veido regėjimas kiekviename žmoguje. Kiekvienas žmogus yra mano brolis ar sesuo. Tačiau regėti Dievo veidą kiekviename nereiškia pritarti blogiui ar agresijai. Dievo meilė siekia ištaisyti blogį ir sustabdyti agresiją.“

Žodis καιρός (gr. k. kairos) senąja graikų kalba reiškia laiką – teisingą, tinkamą laiką. Teologijoje kairos reiškia dvasinę progą, žodynuose šis terminas aiškinamas kaip „laikas, kai susidaro tinkamos sąlygos kažką itin svarbaus pasiekti“, arba kaip „lemiamas momentas“.

Kada jis?

Dabar.

Kas yra Kairos Palestine ir kodėl apie tai kalbame būtent dabar?

Tai prasidėjo kitame apartheide…

Apartheidinės Pietų Afrikos kreipimasis į pasaulį

1985 m. Pietų Afrikos krikščionys paskelbė pirmąjį Kairos Dokumentą – teologinį komentarą apie politinę krašto situaciją apartheido sąlygomis. Jie rašė: „Pietų Afrikos apartheido valdžia turi savą teologiją, mes ją pasirinkome vadinti „valstybine teologija“. Ji tėra paprasčiausias teologinis status quo pateisinimas su visu jo rasizmu, kapitalizmu ir totalitarizmu. Ši valstybinė ideologija laimina neteisybę, kanonizuoja galingųjų valią ir pasmerkia neturtinguosius pasyvumui, paklusnumui ir apatijai.“

Cituodami šventuosius raštus ir remdamiesi tikrąja, neiškraipyta krikščionybės žinia – meile – Pietų Afrikos krikščionys surašė teologinę apartheido režimo kritiką ir pakvietė visus pasaulio tikinčiuosius pasirinkti teisingą istorijos pusę.

„Šventoji šeima“, aut. Sleiman Mansour (Palestina)

Apartheide gyvenančios okupuotos Palestinos kreipimasis į pasaulį

Remdamiesi Pietų Afrikos pavyzdžiu, 2009 m. Palestinos krikščionių Bažnyčių atstovai pasauliui paskelbė savąjį Kairos Dokumentą.

Kasmet prasidėjus Adventui jie skelbia ir Kalėdų priminimus, kuriuose pateikia tikras Palestinos žmonių realybių istorijas kolonizacijos, karinės okupacijos ir apartheido sąlygomis.

Bažnyčia niekad neturėjo tylėti, tarsi blogis pasaulyje jos neliestų.

Nei Bažnyčia, nei jos tarnai, nei tikintieji negali pamiršti esminės krikščionybės žinios – tai meilė, taika ir teisingumas.

Ne (tik) maldomis galima sukurti geresnį pasaulį, o realiais veiksmais.

Kviečiame visus Marijos žemės krikščionis, ypač katalikų Bažnyčios narius, vyskupus, kunigus, ir visus tikinčiuosius (bei prijaučiančius) susipažinti su Palestinos krikščionių žinia ir pamąstyti, ar savo deklaruojamo tikėjimo principus ir vertybes iš tiesų įgyvendiname ir kasdieniame gyvenime.

„Kristus griuvėsiuose“, aut. Kelly Latimore (Red Letter Christians), 2023 m.

Kūdikėlis Jėzus griuvėsiuose

„Dievas yra po griuvėsiais Gazoje, – prieš 2023-iųjų Kalėdas kalba Betliejaus Evangelikų liuteronų Kalėdų bažnyčios pastorius Muntheris Isaacas. – Jis yra su įbaugintaisiais ir su pabėgėliais. Jis yra operacinėje. Tai – mūsų paguoda. Jis eina slėniu mirties šešėlyje kartu su mumis. Jei norime melstis, tai aš meldžiuosi už tai, kad kenčiantieji justų šią gydančią ir paguodžiančią esatį.“

Kalėdų šventimas Palestinoje šiemet atšauktas visų krikščioniškųjų bendruomenių sutarimu. Jokių eglučių žiebimų, jokių fejerverkų, jokių blizgučių.

Švęsti, kai šalia pat, vos už keliasdešimties kilometrų, okupantas netrukdomas žudo tavo brolius ir seseris? Švęsti, kai leidžiame tam vykti prieš mūsų akis?

Ramių mums visiems dienų. Ramybės Gazai ir visai okupuotai Palestinai.

Nepraraskime savo žmogiškumo. Nenuodykime savo sielų blogiu. Nepripraskime prie jo. Priešinkimės jam.

„Meilė – tai Dievo veido regėjimas kiekviename žmoguje. Kiekvienas žmogus yra mano brolis ar sesuo. Tačiau regėti Dievo veidą kiekviename nereiškia pritarti blogiui ar agresijai. Dievo meilė siekia ištaisyti blogį ir sustabdyti agresiją.“

Kairos Palestine
Prakartėlė 2023 m.: kūdikėlis Jėzus griuvėsiuose. Evangelikų liuteronų bažnyčia Betliejuje.

P. S. Apie Kairos Palestine jau rašėme 2021 m. Tuomet dešimtims Marijos žemės Lietuvos parapijų, vyskupijų, kunigų išsiuntėme kvietimą paskaityti šį Palestinos krikščionių kreipimąsi į pasaulį. Atsakymą gavome tik vieną, el. paštu – jame buvome paprašyti „daugiau tokių dalykų nesiuntinėti“.