Kairos Palestina

Kairos – teisingas laikas

Skaitymo trukmė: 3 min.

Žodis καιρός (gr. k. kairos) senąja graikų kalba reiškia laiką – teisingą, tinkamą laiką. Teologijoje kairos reiškia dvasinę progą, žodynuose šis terminas aiškinamas kaip „laikas, kai susidaro tinkamos sąlygos kažką itin svarbaus pasiekti“, arba kaip „lemiamas momentas“.

Kada jis?

Dabar.

Apartheidinės Pietų Afrikos kreipimasis į pasaulį

1985 m. Pietų Afrikos krikščionys paskelbė pirmąjį Kairos Dokumentą – teologinį komentarą apie politinę krašto situaciją apartheido sąlygomis. Jie rašė: „Pietų Afrikos apartheido valdžia turi savą teologiją, mes ją pasirinkome vadinti „valstybine teologija“. Ji tėra paprasčiausias teologinis status quo pateisinimas su visu jo rasizmu, kapitalizmu ir totalitarizmu. Ši valstybinė ideologija laimina neteisybę, kanonizuoja galingųjų valią ir pasmerkia neturtinguosius pasyvumui, paklusnumui ir apatijai.“

Cituodami šventuosius raštus ir remdamiesi tikrąja, neiškraipyta krikščionybės žinia – meile – Pietų Afrikos krikščionys surašė teologinę apartheido režimo kritiką ir pakvietė visus pasaulio tikinčiuosius pasirinkti teisingą istorijos pusę.

Okupuotos Palestinos kreipimasis į pasaulį

Remdamiesi Pietų Afrikos pavyzdžiu, 2009 m. Palestinos krikščionių Bažnyčių atstovai pasauliui paskelbė savąjį Kairos Dokumentą.

Kasmet prasidėjus Adventui jie skelbia ir Kalėdų priminimus, kuriuose pateikia tikras Palestinos žmonių realybių istorijas kolonizacijos, karinės okupacijos ir apartheido sąlygomis.

Bažnyčia niekad neturėjo tylėti, tarsi blogis pasaulyje jos neliestų.

Nei Bažnyčia, nei jos tarnai, nei tikintieji negali pamiršti esminės krikščionybės žinios – tai meilė, taika ir teisingumas.

Ne (tik) maldomis galima sukurti geresnį pasaulį, o realiais veiksmais.

Kviečiame visus Marijos žemės krikščionis, ypač katalikų Bažnyčios narius, vyskupus, kunigus, ir visus tikinčiuosius (bei prijaučiančius) susipažinti su Palestinos krikščionių žinia ir pamąstyti, ar savo deklaruojamo tikėjimo principus ir vertybes iš tiesų įgyvendiname ir kasdieniame gyvenime.

 

Kairos Palestina: Tiesos Momentas

Tikėjimo, vilties, ir meilės žodis iš pačios kenčiančios Palestinos širdies.

 

Palestinos Tiesos Momentas: citatos pamąstymui

  • „Mūsų ryšys su šia žeme yra mūsų prigimtinė teisė. Tai ne tik ideologinis ar teologinis klausimas. Tai gyvenimo ir mirties klausimas. Yra tokių, kurie su mumis nesutinka, kurie net apibūdina mus kaip priešus – ir tik dėl to, kad mes aiškiai deklaruojame, jog norime savo žemėje gyventi kaip laisvi žmonės. Mūsų žemė okupuota ir mes kenčiame tik dėl to, kad esame palestiniečiai.“
  • „Izraelio okupacija yra agresija prieš Palestinos žmones; tai yra blogis, kuriam turi būti pasipriešinta. Tai blogis ir nuodėmė, kuriai būtina pasipriešinti ir ją sunaikinti.“
  • „…religija negali būti palanki ar palaikyti jokio neteisaus politinio režimo, bet turi skatinti teisingumą, tiesą ir žmogaus orumą. Ji privalo dėti visas pastangas išvalyti visus režimus, kurie verčia žmones kentėti ir kurie žeidžia žmogaus orumą. Dievo Karalystė žemėje nepriklauso nuo jokios politinės orientacijos, nes ji didingesnė ir labiau visa apimanti nei bet kokia politinė sistema.“
  • „…skelbiame, jog bandymai panaudoti Bibliją įteisinimui ar palaikymui neteisybe paremtų politinių pozicijų, primestų vieno žmogaus kitam, vienos tautos kitai tautai, tokie bandymai paverčia religiją ideologija ir atima iš Dievo Žodžio bet kokį šventumą, visuotinumą ir tiesą.“
  • „Mūsų, krikščionių, pasirinkimas prieš Izraelio okupaciją yra rezistencija, pasipriešinimas. Rezistencija yra krikščionio teisė ir pareiga. Tačiau tai yra meilės logikos vedama rezistencija. Tai kūrybinga rezistencija, nes ji privalo rasti būdų atkapstyti priešo žmogiškumą.“
  • „Smerkiame visas rasizmo – ir religinio, ir etninio – formas, įskaitant antisemitizmą ir islamofobiją; raginame jus jį taip pat pasmerkti ir priešintis bet kokioms jo formoms. Tuo pat metu kviečiame jus kalbėti tiesos žodį ir užsiimti tiesos pozicijas, kai kalba eina apie Izraelio okupuojamą Palestinos žemę. Kaip jau minėjome, boikotą ir sprendimą neinvestuoti į okupacijos institucijas laikome nesmurtiniu įrankiu pasiekti teisingumui, taikai ir visų saugumui.“
  • „Tikėjimo žodis sako kiekvienam, kuris užsiima politine veikla: žmonės nebuvo sukurti neapykantai. Neleistina nekęsti, neleistina žudyti ar būti žudomam. Meilės kultūra – tai vienas kito priėmimo kultūra. Per ją mes tobuliname save, per ją padedami visuomenės pamatai.“
  • „Meilė – tai Dievo veido regėjimas kiekviename žmoguje. Kiekvienas žmogus yra mano brolis ar sesuo. Tačiau regėti Dievo veidą kiekviename nereiškia pritarti blogiui ar agresijai. Dievo meilė siekia ištaisyti blogį ir sustabdyti agresiją.“