Foto: Kadras iš video Collateral Murder, Wikileaks atskleistų JAV vykdytų civilių žmogžudysčių Irake.

Apie ką netylėjo Julianas Assange’as

Skaitymo trukmė: 3 min.

Valdžios galios sostuose sėdinčių asmenų ir jų pakalikų melus, korupciją ir kitus baisius nusikaltimus prie mus, žmones, viešinančio portalo „Wikileaks“ įkūrėjo Juliano Assange’o istorija nėra tik jo vieno reikalas. Kaip ir Palestinos laisvės kova, tai yra mūsų visų reikalas.

Kas yra Julianas Assange’as?

Julian Assange
WikiLeaks įkūrėjas Julian Assange

Julianas Assange’as yra žmogus, išdrįsęs kelti pasaulio valdininkų nusikaltimus dienos švieson. Jis ne tuščiai deklaruoja žodžio laisvės principą, o realiais veiksmais jį įgyvendina. Už tai jis yra persekiojamas ir buvo priverstas dešimt metų praleisti Ekvadoro ambasadoje Londone, kol britai, pažeisdami savo pačių įstatymus, jį įkišo į Belmarsho sustiprinto režimo kalėjimą, kur jis yra kankinamas jau daugiau nei dvejus metus. Julianui gresia išdavimas JAV, kur jis būtų „teisiamas“ už „šnipinėjimą“ ir gali būti „nuteistas“ iki 175 metų kalėjimo.

Ironijų ironija: jei Julianas bus atiduotas į JAV rankas, gali būti, jog jis bus kalinamas Gvantaname. Tame pačiame, kur JAV vykdė/o žiaurius žmonių kankinimus, kuriuos būtent Julianas ir atskleidė. Tokiame tad pasaulyje gyvename: nusikaltėliu laikomas ne tas, kuris kankina, o tas, kuris reikalauja, kad kankinimai baigtųsi.

Julianas savo paties žodžiais

„Pradėti reikia nuo tiesos. Tiesa yra vienintelis kelias, galintis mus kur nors nuvesti. Nes bet koks melu ar kvailumu grįstas sprendimų priėmimas negali privesti prie nieko gera.“

„Kaskart, kai matydami neteisybę nieko nedarome, treniruojame save būti pasyviais neteisybei vykstant, ir todėl galiausiai prarandame bet kokį gebėjimą apginti save ir tuos, kuriuos mylime. Mūsų laikų ekonomikoje nuo neteisybės užsisklęsti neįmanoma.“

„Jei gyvename tik kartą, tuomet lai tai būna drąsus nuotykis, paremtas visomis mūsų galiomis. Lai jis vyksta kartu su panašiais į mus, kurių širdimis ir galvomis galime didžiuotis.“

„Wikileaks“ savo publikacijomis teisingumo siekia per skaidrumą: jokio melo, jokių apgaulių, tik nešlifuota, saldžiais makaronais neapkabinėta tiesa prieš akis. Nes kodėl politikai viešai kalba viena, slapčia kita, o daro dar anaip? Kodėl už mums uždarų durų šitie „išrinktieji“ planuoja baisius dalykus, kurių aukos esame mes?

Kodėl mes remiame Julianą Assange’ą

Palestinos laisvės kova yra neatskiriama nuo teisingumo. Teisingumas atkeliauja tik tiesos keliu. Tiesa gyva tampa ne per įslaptintus dokumentus, o per žodžio laisvę.

Žodžio laisvė Izraeliui patinka tik tada, kai jis yra laisvas skleisti savo sionistinį naratyvą, esą Palestina niekada neegzistavo, o neegzistuojančios Palestinos neegzistuojantys palestiniečiai esą visi teroristai. Palestiniečius Izraelis už jų žodžio laisvę baudžia įkalinimu, kankinimu, cenzūra, šmeižtu ir kitais panašiais – ar dar žiauresniais – metodais.

Julianas Assange’as su plakatu "Free Palestine" Ekvadoro ambasadoje per 2014 m. Izraelio karinę ataką prieš Gazą.
Julianas Assange’as Ekvadoro ambasadoje per 2014 m. Izraelio karinę ataką prieš Gazą, kurios metu Izraelio bombos nužudė virš 2000 žmonių, tarp jų – 500 vaikų. Kelly Kolisnik @kellykolisnik via wiseupaction.info

Tylėti apie tai, kaip elgiamasi su Assange’u – tai ne tik jo kaip žmogaus, bet ir pačios spaudos laisvės išdavystė. Už šį bendrininkavimą mes sumokėsime didžiulę kainą“, – rašo nepriklausomas žurnalistas, Pulitzerio premijos laureatas Chrisas Hedge’as.

Nes jei galingieji gali taip elgtis su Julianu Assange’u, jie taip pat gali pasielgti ir su tavimi. Jie ir tave gali nubausti už tai, kad pasirenki sakyti tiesą.

Ką „Wikileaks“ atskleidė apie Palestiną kolonizuojantį Izraelį

Daug. Keletas pavyzdžių:

Diplomatinis kabelis 08TELAVIV2329_a patvirtino slaptą Izraelio „Dahijos doktriną“, t. y. tyčinį taikymąsi į civilius ir civilinę infrastruktūrą panaudojant neproporcingą jėgą, siekiant sukelti kuo daugiau žalos ir destrukcijos. Izraelio ginkluotųjų pajėgų – okupacinės armijos – majoras generolas Gadis Eisenkot’as yra pareiškęs, jog tai nėra viso labo „rekomendacija“, bet jau patvirtintas planas. Izraelis šią savo strategiją panaudojo 2006 m. kare prieš Libaną, kai raketomis užpuolė ir beveik visiškai sunaikino tankiai apgyvendintą Beiruto rajoną Dahiją (iš čia ir doktrinos pavadinimas), o vėliau 2008-2009 m., 2014 m. ir 2021 m. karinių atakų prieš Gazą metu. 

JAV diplomatinis kabelis 09TELAVIV1694_a atskleidė, kad, be kitų nusikaltimų, tokių kaip žmonių apšaudymas itin nuodingu baltuoju fosforu, Izraelio kareiviai palestiniečius naudojo kaip „gyvus skydus“. 

Iš Tel Avivo į Vašingtoną atkeliavęs diplomatinis kabelis 08TELAVIV2447_a (pramintas „Be skatiko Gazoje“) atskleidė, jog Izraelio valdžia buvo suplanavusi Gazos ekonomiką užsmaugti taip, kad ši atsidurtų ant prarajos krašto. Kaip tarė, taip ir padarė. Gaza jau 14 metų gyvena absoliučios blokados sąlygomis, joje itin trūksta švaraus vandens bei esminių medikamentų. Beje, jei JAV valdžia žinojo apie šiuos Izraelio planus, kuriuos šis pats jai pasipasakojo, kodėl tuomet ši „laisvės ir demokratijos gynėja“ save tituluojanti įstaiga nesiėmė jokių veiksmų žmonių kančioms sustabdyti?

Per „Wikileaks“ sužinojome ir apie tai, kad Izraelis yra nusprendęs naudoti jėgą prieš taikius Palestinos protestus, kaip jis pasinaudoja Palestinos savivalda savo tikslams, kaip siekia išlaikyti savo turimą atominių ginklų monopolį regione, kaip JAV atstovė prie Jungtinių Tautų aktyviai bandė užgniaužti JT tyrimą dėl Izraelio karo nusikaltimų Gazoje… 

Tačiau svarbiausia ne tai, ką mes žinome, o tai, ką su tomis žiniomis darome. 

Mes žinome milijonams žmonių pražūtingų JAV ir jų sąjungininkių karų Irake ir Afganistane sumanytojus ir vykdytojus, karinės agresijos prieš Libiją, Siriją ir Jemeną sumanytojus ir vykdytojus, Gazos smaugimo ir Palestinos etninio valymo sumanytojus ir vykdytojus. 

Kodėl nei vienas jų iki šiol nėra priverstas atsakyti už savo nusikaltimus? Kodėl kalinamas žmogus, pasauliui tuos nusikaltimus atskleidęs?

#FreeAssange

Čia lietuviškai daugiau apie tai, kaip ir kodėl tie, kurių nusikaltimus atskleidė „Wikileaks“, dorojasi su Julianu Assange’u, kaip su jais sąmoningai bendrininkauja žiniasklaida, kaip manipuliuojama visuomenės nuomone ir kokius dar pasaulio politikų (įskaitant ir Lietuvos!) kraugeriškus veiksmus atskleidė „Wikileaks“. 

Čia rasite daugiau solidarumo su Julianu Assange’u veiksmų ir platesnį sąrašą įvairių judėjimų ir organizacijų, reikalaujančių laisvės Julianui – ir mums visiems. 

Kampanija „Defend Wikileaks“ (Apgink Wikileaks): imkis realių veiksmų už žodžio ir spaudos laisvę bei prisidėk prie milijonų pasaulio žmonių, ginančių Julianą Assange’ą ir siekiančių jį apsaugoti nuo perdavimo JAV, kur su juo būtų susidorota.