2018 m. gegužės 21-os protestas Vilniuje

Skaitymo trukmė: < 1 min.

Taiki akcija, kurios metu kviečiame išreikšti solidarumą su jau septynis dešimtmečius karinės okupacijos sąlygomis gyvenančia tauta. Laisvė yra universali, ji nepavaldi geografiniams ar laiko matmenims. Laisvė skirta kiekvienam žmogui nepaisant jo religinių įsitikinimų ar etninės kilmės. Stebėdami situaciją Palestinoje, mąstykime kritiškai ir nepasiduokime propagandai, po Izraeliui patogiomis antraštėmis slepiančiai šimtus nužudytų ir tūkstančius sužeistų – žmonių, kurie kasdien išeina ginti savo teisės į laisvę. Izraelio kariuomenė nesirenka, į ką šaudyti – taikomasi ne tik į vaikus ir žmones su negalia, bet ir aiškiai identifikuojamus žurnalistus ir medikus. Jei tam nepritariame, aiškiai taip ir pasakykime.

„Mūsų laisvė nebus pilnavertė be palestiniečių laisvės.“ – Nelsonas Mandela

Lietuva – pasaulio bendruomenės dalis. Esame piliečiai valstybės, kuri pati dar visai neseniai kentėjo okupacijos priespaudą. Žinome, ką tai reiškia ir žinome, kaip skaudu, kai pasaulis nuo tavo tragedijos suka akis į šalį. Netylėkime, kai okupuotose Palestinos žemėse žudomi neginkluoti civiliai žmonės, reikalaujantys gerbti žmogaus orumą ir tremtinių teisę sugrįžti į tėvynę. Pasaulio bendruomenės reakcija į įvykius aštrėja ir šiuo piketu siekiame prisijungti prie tarptautinio pasipiktinimo Izraelio valdžios ir kariuomenės veiksmais, kurie pažeidžia tarptautinės teisės normas, konvencijas, Jungtinių Tautų rezoliucijas, prigimtines žmogaus teises bei tautos teisę siekti laisvės ir nepriklausomybės.

Jungiamės prie pasaulinio solidarumo su palestiniečiais judėjimo ir palaikome griežtus pastarųjų dienų Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos pasisakymus, prieštaraujančius Izraelio agresijai bei nuolatiniam tarptautinės teisės pažeidinėjimui.

Piketo organizatoriai griežtai nepritaria jokių formų rasizmui ir diskriminacijai religiniu, etniniu, rasiniu ar kitu žmogaus orumui prieštaraujančiu pagrindu. Renginyje asmenys, kurstantys neapykantą, nėra laukiami.

Spaudai

Pilietinės akcijos „Solidarumas su Palestina” pranešimas spaudai (PDF)

Žiniasklaida apie protestą #LaisvaPalestina