NAKBA: Palestinos katastrofa

Skaitymo trukmė: 3 min.

Gegužės 15-oji Palestinoje yra juodojo kaspino diena, žyminti oficialią krašto, kultūros, tautos – ir visos žmonijos – tragedijos pradžią. Pradžią be pabaigos, įvairiomis formomis tebesitęsiančią ir šiandien.

Tačiau net ir pradžia yra tik skaičius, simbolis – nes Palestinos tragediją pradėta planuoti žymiai anksčiau, nei Europoje europiečiai pradėjo vykdyti holokaustą, su kuriuo palestiniečiai neturėjo nieko bendra.

Daugiau kaip 750 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus, į kuriuos iki šiol okupantas jiems draudžia grįžti. Sunaikinta, sudeginta, susprogdinta virš 500 kaimų, miestelių, gyvenviečių. Nusavinta, išvogta, sušaudyta.

Al-Nakba (arabų k.) – katastrofa.

Al-Nakba yra tai, kaip Palestinoje smurtu įsikūrė Izraelis.

Palestinos laisvė atimta ginklu, 1947-1948 m.

Vidury baltos dienos

Ir tai nėra jokia paslaptis – tebėra gyvi žmonės, išgyvenę ir 1948 m. tragediją, ir daugiau nei septynis dešimtmečius diskriminacijos, žeminimo, įkalinimo, mylimųjų praradimo, kulkų ir kitų okupanto  veiksmų. Nėra tai ir pasaka ar sąmokslo teorija – Izraelio nusikaltimai yra puikiai dokumentuoti ir tebedokumentuojami, nes kasdien tęsiasi.

Vienas svarbiausių istorinių veikalų apie tai, kaip Palestinoje smurtu įsikūrė Izraelis, yra Exeterio universiteto (Britanija) prof. Ilano Pappe į keliolika kalbų išversta knyga „Palestinos etninis valymas“ (The Ethnic Cleansing of Palestine). Joje, naudojant archyvinę medžiagą, parodoma, kaip sionistinės jėgos vykdė teroro aktus prieš Palestinos gyventojus, kaip žydų teroristinės grupuotės, vėliau tapusios Izraelio kariuomenės pagrindu, vykdė žudynes, plėšikavimus ir kitus nusikaltimus, kaip sąmoningai buvo suplanuotas ir įvykdytas Palestinos etninio valymo planas kodiniu pavadinimu „Dalet“.

Istorija niekad negyvena tik praeityje. Ji veikia ir formuoja dabartį. Nakba neprasidėjo ir nesibaigė 1948-aisiais. Ji tęsis tol, kol tėvynėn gyvas sugrįš paskutinis tremtinys.

Palestinos miesto Lidos (arab. Al-Lid) griuvėsiai po sionistų teroro atakų, 1948 m.

Jafos žlugimas

„Gegužės 13 d., likus dviem dienoms iki britų mandato pabaigos, Jafa buvo vienintelis likęs neužimtas miestas. Kaip ir daugelio kitų Palestinos miestų, Jafos istorija siekė bronzos amžių ir ji garsėjo įspūdingu Romos ir Bizantijos laikų palikimu.

Arabišką charakterį miestui suteikė musulmonų vadas Amras ibn al Aasas, kuris miestą užėmė 632 m. Didžiosios Jafos teritorija apėmė 24 kaimus ir 17 mečečių, šiandien teišlikusi viena mečetė, o kaimo nebėra nė vieno.

Gegužės 13 d. miestą atakavo 5 tūkst. Irguno ir Haganos karių, o vietos krikščionio Michaelio al Issos vadovaujami savanoriai bandė jį ginti. Tarp jų buvo ir 50 musulmonų iš Bosnijos būrys bei antros kartos tamplierių atstovų. Tamplieriai – vokiečių kolonistai, atvykę XIX a. viduryje kaip religiniai misionieriai, dabar bandė ginti savo kolonijas (kiti tamplieriai Galilėjoje pasidavė be kovos ir buvo greitai išvaryti iš dviejų gražių kolonijų – Valdheimo ir Beit Lehemo, į vakarus nuo Nazareto).

Jafa turėjo didžiausias gynybos pajėgas visoje Palestinoje: 5 tūkst. žydų kareivių pasipriešino 1,5 tūkst. savanorių. Jie atlaikė 3 savaičių apgultį ir puolimą nuo balandžio vidurio iki gegužės vidurio.

Jafai žlugus visi 50 tūkst. jos gyventojų buvo išvaryti „padedant“ britams, tad jų bėgimas buvo ne toks chaotiškas kaip Haifoje. Vis dėlto ir čia būta vaizdų, primenančių šiaurinę Haifos prieplauką apėmusį siaubą: daugybė žmonių iš esmės buvo nustumti į jūrą minioms bandant laipintis į gerokai per mažas valtis, plaukiančias į Gazą, o žydų kareiviai šaudė jiems virš galvų, kad paskubintų išsikėlimą.

Sulig Jafos užėmimu žydų okupantai jau buvo ištuštinę visus didžiausius Palestinos miestus.

Dauguma jų gyventojų – įvairių klasių, tikėjimų ir profesijų – niekada daugiau nebepamatė savo miestų, o labiausiai politiškai orientuota jų dalis vėliau aktyviai prisidėjo atkuriant Palestinos nacionalinį judėjimą – Palestinos išsivadavimo organizaciją (PIO), taip visų pirma reikalaudami savo teisės sugrįžti.”

Ilan Pappe, „Palestinos etninis valymas“. Iš anglų kalbos vertė Gema Sabonytė. Mintis: 2019 m.

Dalet planas

Kviečiame paskaityti daugiau ištraukų apie tai, kas 1948 m. pavasarį vyko Palestinoje:

Čia pateiktos ištraukos iš 5-ojo knygos skyriaus, pavadinto „Etninio valymo projektas: Dalet planas.“

* Planas Dalet, sutr. D planas – sionismo ideologijos politinių ir karinių vadų sumanytas ir 1948 m. patvirtintas planas vykdyti Palestinos etninį valymą. Jį vykdė žydų teroristinės grupuotės Hagana, Irgun bei Sterno gauja, vėliau tapusios Palestinoje įsikūrusio Izraelio gynybos pajėgų (kariuomenės) pagrindu. „Dalet“ hebrajiškai reiškia „perkėlimą“.

Palestinos tremtinių gyvenvietė, 1948 m.

Nuoširdžiai dėkojame vertėjai už leidimą publikuoti knygos ištraukas.

Šią knygą, kaip svarbų istorinį dokumentą, padėsiantį geriau suprasti, kas iš tiesų vyksta Palestinoje ir ką joje veikia Izraelis, galite įsigyti knygynuose arba internetu:

Palestinos tremtiniai, 1948 m. Grįžti tėvynėn jiems iki šiol draudžia Izraelis.