Izraelio kariai užpuola Al Aqsa mečetėje besimeldžiančius tikinčiuosius

Sheikh Jarrah – Jeruzalė – Gaza. Kas iš tikrųjų vyksta? (I dalis)

Skaitymo trukmė: 2 min.

Pastarosiomis dienomis iš Palestinos mus pasiekia tragiški vaizdai. Lietuvos žiniasklaida – tyčia ar iš nežinojimo – pateikia labai iškreiptą tikrosios situacijos vaizdą ir jos priežastis. Kviečiame Jus susipažinti su tuo, kas ir kodėl iš tikrųjų vyksta Izraelio kolonizuojamoje Palestinoje.

Pastarųjų savaičių įvykiai

Balandis-gegužės pradžia

Jeruzalės Šeich Džará (angl. Sheikh Jarrah) rajone gyvenančioms palestiniečių šeimoms gresia būti jėga išvarytoms iš savo namų. Izraelio kolonistams atstovaujančios ir daugiausia JAV sionistų finansiškai remiamos organizacijos reikalauja, kad palestiniečiai išsikraustytų, o į jų namus būtų įleisti jie, žydai imigrantai iš JAV ir kitur. Jungtinės Tautos įspėja, kad planuojamas priverstinis palestiniečių iškeldinimas gali būti laikomas karo nusikaltimu. Palestiniečiai atsisako palikti savo namus. Jie pradeda protestus siekdami išsaugoti savo gyvenamąsias vietas. Artėja gegužės 2-oji – Izraelio teismo nustatyta oficiali iškeldinimo data (pagal tarptautines teisės normas, Izraelio teismai neturi teisinės jurisdikcijos Izraelio okupuojamiems gyventojams; visą Jeruzalę Izraelis okupavo 1967 m.). Protestai intensyvėja. Juos jėga malšina Izraelio ginkluotosios pajėgos, Jeruzalės gatvėse pradeda smurtauti ginkluoti, neuniformuoti Izraelio piliečiai, skanduojantys „Mirtis arabams!“. Dešimtys palestiniečių sužeista, nemažai jų – kulkomis į galvą ir ypač akis.

Penktadienis, gegužės 7 d.

Paskutinį Ramadano mėnesio penktadienį tūkstančiai palestiniečių susirenka melstis prie Jeruzalės simbolio – Al Aksos mečetės, trečios švenčiausios vietos pasaulyje pagal islamo tikėjimą. Po maldų dauguma žmonių pasilieka Senamiestyje, protestuodami prieš priverstinį Šeich Džará rajono šeimų iškeldinimą. Izraelio policija imasi smurto: į neginkluotus žmones pradeda šaudyti guma aptrauktomis metalinėmis kulkomis, garsinėmis granatomis ir ašarinėmis dujomis. Palestiniečiai ginasi akmenimis. Izraelio pajėgos ašarinėmis dujomis apšaudo Al Aksos mečetės medicinos punktą, kuriame gydomi sužeistieji.

Smurtas tęsiasi visą savaitgalį, sužeidžiama dar dešimtys žmonių. Kituose Palestinos miestuose prasideda protestai prieš Izraelio vykdomą Jeruzalės judaizavimą ir šventų vietų niekinimą, solidarizuojantis su šeimomis, kurioms gresia netekti namų.

Pirmadienis, gegužės 10 d.

Izraelio ginkluotosios pajėgos pradeda naują reidą į Al Aksos mečetės teritoriją: ją apsupę, šaudo ašarines dujas ir guma aptrauktas metalines kulkas, mėto garsines granatas. Su jais išvien atakoje dalyvauja ir neuniformuoti Izraelio kolonistai. Vien šio reido metu Izraelis sužeidžia virš 300 palestiniečių. Pasaulyje prasideda protestai prieš Izraelio smurtą.

Gazoje valdžią turintis Islamo pasipriešinimo judėjimas „Hamas“ pateikia Izraeliui ultimatumą patraukti savo ginkluotąsias pajėgas iš Šeich Džaros rajono ir iš Al Aksos mečetės. Ultimatumas paskiriamas 6 val. vakaro vietos laiku.

Izraelis ultimatumą ignoruoja ir toliau tęsia savo agresiją.

Antradienis, gegužės 11 d.

Pranešama, kad per naktį „Hamas“ paleido į Izraelio valdomą teritoriją kelis šimtus raketų. Didžiąją jų dalį sulaikė Izraelio raketų sistema „Iron Dome“.

Tuo pat metu Izraelis pradeda bombarduoti Gazą. Taikiniais tampa gyvenamieji pastatai. Savo bombas Izraelis vadina „gynyba“. Šią žinutę ištransliuoja masinė pasaulio ir Lietuvos žiniasklaida.

Ketvirtadienis, gegužės 13 d.

Šiandien yra Ramadano pabaiga ir viena iš dviejų svarbiausių švenčių islamo kalendoriuje, Eid al-Fitr.

Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per nuo pirmadienio Izraelio vykdomus bombardavimus žuvo mažiausiai 84 žmonės, iš jų 17 – vaikai.

Per šias dienas Vakarų Krante Izraelis nušovė mažiausiai tris palestiniečius.

Lydos mieste, Haifoje, Jafoje ir kitur ginkluoti izraeliečiai gaujomis puldinėja palestiniečių parduotuves, automobilius ir namus. Izraelio TV gyvos transliacijos metu grupė žydų izraeliečių gatvėje linčuoja palestinietį.

Gaza laidoja savo žuvusiuosius. „Viso, tėve.“

Antrojoje straipsnio dalyje pristatome istorinį įvykių kontekstą ir apnuoginame Lietuvos žiniasklaidos, iš pažiūros, besąlyginę paramą Izraeliui.