Ukrainiečių solidarumo su Palestinos žmonėmis laiškas

Ukrainiečių solidarumo su Palestinos žmonėmis laiškas

Skaitymo trukmė: 4 min.

2023 m. lapkričio 2 d., Ukrainos-Palestinos solidarumo grupė:

Mes – Ukrainos tyrėjai ir tyrėjos, menininkai(-ės), politiniai ir darbo aktyvistai(-ės), pilietinės visuomenės nariai(-ės) – solidarizuojamės su Palestinos žmonėmis, kurie 75 metus patiria ir priešinasi Izraelio karinei okupacijai, atskyrimui, naujakurių kolonijiniam smurtui, etniniam valymui, žemės atėmimui ir apartheidui. Rašome šį laišką kaip žmonės žmonėms. Dominuojantis diskursas vyriausybiniame lygmenyje ir netgi tarp solidarumo grupių, remiančių ukrainiečių ir palestiniečių kovas, dažnai sukuria atskirtį. Šiuo laišku atmetame šį susiskaldymą ir patvirtiname savo solidarumą su visais ir visomis, kurie(-ios) yra engiami(-os) ir kovoja už laisvę.

Kaip aktyvistai(-ės), įsipareigoję(-usios) laisvei, žmogaus teisėms, demokratijai ir socialiniam teisingumui, ir pilnai pripažindami(-os) galios skirtumus, mes griežtai smerkiame išpuolius prieš civilius gyventojus – ar tai būtų „Hamas“ užpulti izraeliečiai, ar Izraelio okupacinių pajėgų ir ginkluotų naujakurių gaujų užpulti palestiniečiai. Tyčinis taikymasis į civilius yra karo nusikaltimas. Tačiau tai nepateisina kolektyvinės Palestinos žmonių bausmės, visų Gazos gyventojų tapatinimo su „Hamas“ ir beatodairiško termino „terorizmas“, taikomo visam palestiniečių pasipriešinimui, vartojimo. Tai taip pat nepateisina tebevykdomos okupacijos. Pakartojant daugybę JT rezoliucijų, žinome, kad be teisingumo Palestinos žmonėms nebus ilgalaikės taikos.

Spalio 7 d. buvome „Hamas“ smurto prieš civilius Izraelyje liudininkai – šį įvykį dabar daugelis išskiria siekiant demonizuoti ir nužmoginti palestiniečių pasipriešinimą. „Hamas“, reakcinga islamistinė organizacija, turi būti matoma platesniame istoriniame kontekste ir dešimtmečius trunkančiame Izraelio kėsinimesi į Palestinos žemę, [prasidėjusiame] gerokai prieš tai, kai ši organizacija pradėjo egzistuoti devintojo dešimtmečio pabaigoje. Per 1948 m. Nakbą („katastrofą“) daugiau nei 700 000 palestiniečių buvo žiauriai išstumti iš savo namų, išžudyti ir sunaikinti ištisi kaimai. Nuo pat įkūrimo Izraelis niekada nenustojo siekti savo kolonijinės ekspansijos. Palestiniečiai ir palestinietės buvo prievarta ištremti, suskaldyti ir administruoti skirtingų režimų. Kai kurie(-ios) iš jų yra Izraelio piliečiai(-tės), veikiami(-os) struktūrinės diskriminacijos ir rasizmo. Okupuotame Vakarų Krante gyvenantys asmenys patiria dešimtmečius Izraelio karinės kontrolės vykdomą apartheidą. Gazos ruožo žmonės kenčia nuo Izraelio nuo 2006 m. įvestos blokados, kuri apribojo žmonių ir prekių judėjimą, dėl ko didėja skurdas ir nepriteklius.

Nuo spalio 7 d. ir rašymo metu žuvusiųjų Gazos ruože skaičius siekia daugiau nei 8500 žmonių. Moterys ir vaikai sudarė daugiau nei 62 procentus žuvusiųjų, o daugiau nei 21 048 žmonės buvo sužeisti. Pastarosiomis dienomis Izraelis bombardavo mokyklas, gyvenamuosius rajonus, graikų ortodoksų bažnyčią ir kelias ligonines. Izraelis taip pat nutraukė vandens, elektros ir degalų tiekimą Gazos ruože. Labai trūksta maisto ir vaistų, dėl ko visiškai žlunga sveikatos priežiūros sistema.

Didžioji dalis Vakarų ir Izraelio žiniasklaidos šias mirtis pateisina kaip tiesiog netiesioginę žalą kovoje su Hamas, tačiau tyli, kai kalbama apie palestiniečių civilius(-es), į kuriuos(-ias) buvo taikomasi ir kurie(-ios) buvo nužudyti(-os) okupuotame Vakarų Krante. Vien nuo 2023 m. pradžios ir iki spalio 7 d. žuvusiųjų skaičius palestiniečių pusėje jau buvo pasiekęs 227. Nuo spalio 7 d. okupuotame Vakarų Krante nužudytas 121 civilis palestinietis. Šiuo metu Izraelio kalėjimuose kali daugiau nei 10 000 palestiniečių politinių kalinių. Ilgalaikė taika ir teisingumas įmanomi tik pasibaigus vykstančiai okupacijai. Palestiniečiai(-tės) turi tautos apsisprendimo teisę ir teisę priešintis Izraelio okupacijai, kaip ir ukrainiečiai(-tės) turi teisę priešintis Rusijos invazijai.

Mūsų solidarumas kyla iš pykčio dėl neteisybės ir gilaus skausmo žinant niokojančius okupacijos, civilinės infrastruktūros apšaudymo ir humanitarinės blokados padarinius, patirtus mūsų tėvynėje. Kai kurios Ukrainos dalys buvo okupuotos nuo 2014 m., o tarptautinė bendruomenė tada nesustabdė Rusijos agresijos, nekreipdama dėmesio į imperinį ir kolonijinį ginkluoto smurto pobūdį, kuris dėl to paaštrėjo 2022 m. vasario 24 dieną. Ukrainoje civiliai ir civilės apšaudomi kasdien – savo namuose, ligoninėse, autobusų stotelėse, eilėse prie duonos. Dėl Rusijos okupacijos tūkstančiai žmonių Ukrainoje gyvena be vandens, elektros ar šildymo, o dėl kritiškai svarbios infrastruktūros sunaikinimo labiausiai nukenčia pažeidžiamiausios grupės. Mariupolio apgulties ir intensyvaus bombardavimo mėnesiais humanitarinio koridoriaus nebuvo. Stebint, kaip Izraelis taikosi į civilinę infrastruktūrą Gazoje, mums ypač skaudžiai rezonuoja Izraelio humanitarinė blokada ir žemės okupacija. Iš šios patirties ir solidarumo skausmo raginame savo kolegas(-es) ukrainiečius(-tes) visame pasaulyje ir visus žmones pakelti balsą už Palestinos žmones ir pasmerkti Izraelio vykdomą masinį etninį valymą.

Mes atmetame Ukrainos vyriausybės pareiškimus, kuriais išreiškiamas besąlygiškas palaikymas Izraelio kariniams veiksmams, ir manome, kad Ukrainos užsienio reikalų ministerijos raginimai išvengti civilių aukų yra pavėluoti ir nepakankami. Ši pozicija yra traukimasis nuo paramos palestiniečių teisėms ir Izraelio okupacijos pasmerkimo, kurios Ukraina laikėsi dešimtmečius, įskaitant balsavimą Jungtinėse Tautose. Žinodami apie pragmatiškus geopolitinius motyvus, nulėmusius Ukrainos sprendimą atkartoti Vakarų sąjungininkus, nuo kurių priklauso mūsų išlikimas, matome, kad dabartinė parama Izraeliui ir palestiniečių apsisprendimo teisės atmetimas prieštarauja pačios Ukrainos įsipareigojimui gerbti žmogaus teises ir kovoti už mūsų žemę ir laisvę. Mes, ukrainiečiai ir ukrainietės, turėtume solidarizuotis ne su engėjais, o su tais ir tomis, kurie(-ios) patiria priespaudą ir jai priešinasi.

Mes griežtai prieštaraujame kai kurių politikų Vakarų karinės pagalbos Ukrainai prilyginimui Izraeliui [teikiamai pagalbai]. Ukraina neokupuoja kitų tautų teritorijų, o kovoja su Rusijos okupacija, todėl tarptautinė pagalba tarnauja teisingiems motyvams ir tarptautinės teisės apsaugai. Izraelis okupavo ir aneksavo Palestinos ir Sirijos teritorijas, o Vakarų pagalba jam patvirtina neteisingą santvarką ir parodo dvigubus standartus tarptautinės teisės atžvilgiu.

Mes nepritariame naujajai islamofobijos bangai, tokiai kaip žiaurus šešiamečio palestiniečio-amerikiečio nužudymas ir jo šeimos užpuolimas Ilinojaus valstijoje, JAV, ir bet kokios Izraelio kritikos prilyginimui antisemitizmui. Tuo pat metu mes taip pat nepritariame, kad visi žydai visame pasaulyje būtų laikomi atsakingais už Izraelio valstybės politiką ir smerkiame antisemitinį smurtą, pvz., minios išpuolį prieš lėktuvą Dagestane, Rusijoje. Taip pat atmetame „karo su terorizmu“ retorikos atgaivinimą, kurią JAV ir ES naudoja siekdamos pateisinti karo nusikaltimus ir tarptautinės teisės pažeidimus, kurie pakenkė tarptautinei saugumo sistemai, sukėlė daugybę mirčių ir kurią pasiskolino kitos valstybės, įskaitant Rusiją karui Čečėnijoje ir Kiniją uigūrų genocidui. Dabar Izraelis ją naudoja vykdydamas etninį valymą.

Raginimas veikti

  • Raginame įgyvendinti raginimą nutraukti ugnį, pateiktą JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje.
  • Raginame Izraelio vyriausybę nedelsiant nutraukti atakas prieš civilius ir teikti humanitarinę pagalbą; primygtinai reikalaujame nedelsiant ir neribotam laikui nutraukti Gazos apgultį ir skubiai surengti pagalbos operaciją civilinei infrastruktūrai atkurti. Taip pat raginame Izraelio vyriausybę nutraukti okupaciją ir pripažinti perkeltų Palestinos žmonių teisę grįžti į savo žemes.
  • Raginame Ukrainos vyriausybę pasmerkti valstybės sankcionuoto teroro ir humanitarinės blokados naudojimą prieš Gazos civilius gyventojus ir dar kartą patvirtinti Palestinos žmonių apsisprendimo teisę. Taip pat raginame Ukrainos vyriausybę pasmerkti tyčinius palestiniečių užpuolimus okupuotame Vakarų Krante.
  • Raginame tarptautinę žiniasklaidą nustoti priešinti palestiniečius(-tes) ir ukrainiečius(-tes), kur kančių hierarchijos įamžina rasistinę retoriką ir dehumanizuoja puolamus žmones.

Mes matėme, kaip pasaulis vienijasi solidarizuojantis dėl Ukrainos žmonių, ir raginame visus daryti tą patį dėl Palestinos žmonių.


Laiškas originaliai publikuotas Commons žurnale 2023 m. lapkričio 2 d.