Tarptautinis solidarumas: ES, gana bendrininkauti!

Skaitymo trukmė: 3 min.

„Dabartinis smurto ciklas Izraelyje / Palestinoje yra siaubinga, bet neišvengiama pasekmė ilgos ir sudėtingos Europos totalitarizmo istorijos, Izraelio naujakurių kolonializmo, britų imperializmo, JAV hegemonijos ir tyčinio nukrypimo nuo sąžiningo taikos proceso, kurį įgalino ES, JAV ir Jungtinės Karalystės tylėjimas. Nors mes vienodai liūdime dėl kiekvienos prarastos civilio žmogaus gyvybės, palestiniečiai šioje apartheido galios struktūroje buvo ir tebėra engiama grupė“, – rašoma Europos organizacijų už Palestiną tinklo laiške, kurį pasirašė ir Palestina.lt

Keliasdešimt už Palestinos laisvę ir teisingumą kovojančių Europos organizacijų, grupių, judėjimų vienijantis tinklas ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) š. m. spalį paskelbė atvirą laišką, adresuotą ES politikams. Jame reikalaujama, iš esmės, kad Europa, kuri deklaruoja esanti žmogaus teisių gynėja, ne tik pati nustotų jas pažeidinėti, bet ir realiai pradėtų jas ginti.

Mes, Palestina.lt, šį kreipimąsi pasirašėme kartu su dar 148 organizacijomis [šiuo metu, t. y. lapkričio 25 d.] iš visos Europos.

Laiško originalą anglų kalba ir pilną pasirašiusiųjų sąrašą rasite čia.

Viduržemio jūra (wikimedia)

Atviras laiškas už Palestiną ES politiniams lyderiams

Atviras laiškas ES institucijoms ir ES valstybės narėms: sustabdykite Izraelio karo nusikaltimus ir teikite pirmenybę Palestinos žmonių kovai prieš genocidą ir apartheidą.

Gerbiami ES politiniai lyderiai,

Rašome jums kaip pilietinės visuomenės organizacijų kolektyvas, kuris yra įsipareigojęs laikytis taikos, demokratijos, dekolonizacijos ir antiimperializmo principų. Raginame ES imtis neatidėliotinų ir etiškų veiksmų, teikiant pirmenybę palestiniečių tautos kovai su genocidu, ir bendradarbiauti su palestiniečiais bei tarptautiniais partneriais, įskaitant partnerius iš Globaliųjų Pietų, ruošiantis ilgalaikei taikai ir tiek palestiniečių, tiek izraeliečių saugumo užtikrinimui, visiškai pripažįstant ilgalaikius palestiniečių reikalavimus susigrąžinti vietinių gyventojų gyvenimą ir žemę.

Dabartinis smurto ciklas Izraelyje / Palestinoje yra siaubinga, bet neišvengiama pasekmė ilgos ir sudėtingos Europos totalitarizmo istorijos, Izraelio naujakurių kolonializmo, britų imperializmo, JAV hegemonijos ir tyčinio nukrypimo nuo sąžiningo taikos proceso, kurį įgalino ES, JAV ir Jungtinės Karalystės tylėjimas. Nors mes vienodai liūdime dėl kiekvienos prarastos civilio žmogaus gyvybės, palestiniečiai šioje apartheido galios struktūroje buvo ir tebėra engiama grupė. Kaip nurodė „Jewish Voice for Peace“, „smurto šaknys yra priespauda“[1].

Nuo spalio 7 d. ES institucijos ir kai kurios nacionalinės vyriausybės reiškia solidarumą (tik) su Izraeliu ir jo teise „gintis“ nebaudžiamai, ir net nušvietė ES pastatus Izraelio vėliava. Tokie veiksmai sistemingai trina Palestinos žmonių balsus ir teises ir ignoruoja ilgą Izraelio kolonializmo ir apartheido istoriją, kuri yra šio smurto ciklo pagrindas.

2023 m. spalio 14 d. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von Der Leyen ir Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola lankėsi Izraelyje ir Europos Sąjungos vardu dar kartą išreiškė besąlygišką solidarumą su Izraeliu, net ir Izraeliui įvedus visišką Gazos Ruožo blokadą – nutraukus kuro, vandens, energijos ir maisto tiekimą ir taip pažeidus tarptautinius žmogaus teisių standartus. 2023 m. spalio 17 d. U. von der Leyen pareiškė, kad „nėra jokio prieštaravimo tarp solidarizavimosi su Izraeliu ir veikimo palestiniečių humanitarinių poreikių labui.“[2] Šį atsaką galima suprasti tik kaip visišką ES bendrininkavimą Izraelio karo nusikaltimuose prieš palestiniečius, įskaitant kolektyvinę bausmę ir genocidą.

Nesugebėjimas palaikyti Gazos gyventojų, kaip buvo palaikoma Ukraina prieš Rusijos agresiją ir panašius teroro aktus, atskleidžia dvigubus ES užsienio politikos standartus. Ilgainiui tai tik pakenks ES demokratijai ir jos tarptautiniam patikimumui.

Tai taip pat įteisino valstybės smurtą, kuriuo slopinami už palestiniečių teises kovojantys asmenys, ir paskatino islamofobinių, rasistinių išpuolių ir smurto prieš palestiniečių aktyvistus ir sąjungininkus, įskaitant prieš apartheidą kovojančius žydų aktyvistus, bangą Europoje, Jeruzalėje, Vakarų Krante, Izraelyje ir visame pasaulyje. Agresyvi ES retorika prisidėjo prie kultūrinio klimato, dėl kurio Europoje padaugėjo neapykantos nusikaltimų prieš musulmonus, arabus ir žydus.

Smerkiame vyraujančią ES politinę reakciją į karo nusikaltimus okupuotose teritorijose ir Gazoje vykdomą genocidą. Džiaugiamės tais keliais politiniais lyderiais, kurie tam pasipriešino.[3] Raginame ES institucijas ir ES valstybes nares pirmenybę teikti Palestinos žmonių kovai su genocidu ir apartheidu:

1. Paliaubos: nedelsiant reikalaujame paliaubų;

2. Humanitarinė pagalba: daryti griežtą spaudimą Izraeliui – okupacinei valdžiai, – kad šis laikytųsi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, nutrauktų neteisėtą Gazos ruožo apsiaustį ir atkurtų prieigą prie vandens, elektros ir kuro; nedelsiant reaguoti į humanitarinius poreikius ir palestiniečių pagalbos prašymus, taip pat užtikrinti gyvybiškai svarbių vaistų ir gyvybę gelbstinčių reikmenų pristatymą į Gazos ruožą;

3. Prekybos ginklais ir technologijomis embargas: nedelsiant sustabdyti visą karinį eksportą, technologijų perdavimą ir pagalbą Izraelio naujakurių kolonijinei etno-valstybei.

4. Atskaitomybė: reikalauti, kad Izraelis atsakytų už tarptautinės teisės pažeidimus ir kolektyvinės bausmės taikymą civiliams gyventojams, įskaitant ir viešą ir besąlygišką paramą šiuo metu Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro atliekamam tyrimui;

5. Palestiniečių balsų stiprinimas: Europos Parlamente surengti viešą klausymą, kuriame dalyvautų Palestinos žmogaus teisių organizacijų atstovai, siekiant pradėti diskusijas dėl ilgalaikės ir sąžiningos taikos;

6. Pilietinės erdvės apsauga: saugoti pilietinę erdvę, įskaitant Palestinos pilietinės visuomenės ir aktyvistų teisę į taikius susirinkimus, saviraišką ir susivienijimus Palestinoje ir už jos ribų.

7. Įsipareigojimas siekti teisingumo Palestinos žmonėms: įsipareigoti nutraukti Palestinos okupaciją, pripažinti pagrindines Izraelio arabų – palestiniečių piliečių teises į visišką lygybę ir gerbti Palestinos pabėgėlių teisę grįžti į savo namus, kaip numatyta JT rezoliucijoje nr. 194.

Kol palestiniečiai bus engiami, o jų dekolonizacijos prašymai bus stumiami į šalį, smurto ciklas tęsis, o jo pasekmės palestiniečiams bus neproporcingos ir mirtinos.

[1] „Jewish Voice for Peace“, Statement: The root of violence is oppression

[2] https://x.com/vonderleyen/status/1714348558877352297?s=20

[3] Turime omenyje Airijos vyriausybės pozicijas (žr. susijusį straipsnį) ir „Podemos“ (žr. susijusį straipsnį).

[4] Reikalavimai nr. 2 ir 4 paimti iš šiame Palestinos pilietinės visuomenės organizacijų laiško: https://www.alhaq.org/advocacy/21904.html

[5] Kaip išdėstyta Palestinian Civil Society in the Palestinian BDS National Committee.