Ramių šv. Kalėdų, arba Jėzui Kristui jo gimimo dieną

Skaitymo trukmė: < 1 min.

Palestinos krikščionių bendruomenės šiemet atšaukė Kalėdų šventimą, nes visai čia pat, toje pačioje Šventojoje Žemėje, okupantas niekieno netrukdomas vykdo genocidą.

Nesvarbu, tikite krikščionišką Dievą, kitokį ar jokio.

Nesvarbu, įprastai gruodžio 25-ąją švenčiate dėl tradicijos, religijos ar tiesiog šiaip, ar visai nešvenčiate: genocide nėra nei Dievo, nei žmogiškumo, nei meilės.

Šiandien, pirmąją Kalėdų dieną, kviečiame pabūti su Palestinos poetės Fadwos Touqan eilėmis, skirtomis būtent šiandienai (vert. Ingrida Tatolytė).

Nepasiduokime nužmoginimui. Nepripraskime prie smurto. Išlikime žmonėmis.

FADWA TUQAN

JĖZUI KRISTUI JO GIMIMO DIENĄ

Viešpatie, visatos spindesy,

Per tavo gimtadienį šiemet

Visas Jeruzalės džiaugsmas ant kryžiaus,

Visi jos varpai, O Viešpatie,

Tyli!

Per du tūkstančius metų

Nė karto tavo gimimo dieną nebuvo nutilę,

Tik šiemet

Kupolai gedi

Juodi, įsupti į juodą maršką

Kančios kelyje

Jeruzalė plakama

Po kryžiaus našta

Kraujuoja

Ant budelio rankų.

Apkurtęs pasaulis nelaimės nepaiso.

Šviesa apleido šį paklydusį nuožmų valdovą,

Kuris neuždegė nė vienos žvakės,

Nepraliejo nė vienos ašaros,

Kuri nuplautų Jeruzalės skausmą

Vynuogyno šeimininkai jau nužudė įpėdinį, O Viešpatie,

Ir užgrobė vynmedį

Vynuogyno šeimininkai nužudė įpėdinį, mano Viešpatie,

Nuodėmės paukštė apsiplunksnavo

Pasaulio nusidėjėliuose

Ir išplasnojo atimti Jeruzalei skaistybės

Prakeiktas šis nelabasis

Paties Šėtono nekenčiamas.

O Viešpatie, Jeruzalės spindesy,

Iš kančios šulinio

Iš prarajos

Iš nakties tamsybių

Iš siaubo

Dejuojanti Jeruzalė į tave stiebiasi

Pasigailėk, Viešpatie,

Apsaugok ją nuo šios taurės!

Iš anglų kalbos vertė Ingrida Tatolytė (Versta iš Poetry of Resistance in Occupied Palestine, trans. by Sulafa Hijjawi. Published by the Ministry of Culture. Baghdad-Iraq. Revised and edited version, 2009 (1968).)

Nuotraukoje: Fadwa Touqan (1917–2003), Palestinos poetė