Nesileiskime kvailinami – tikrasis antisemitas yra Bidenas

Nesileiskime kvailinami – tikrasis antisemitas yra Bidenas

Skaitymo trukmė: 3 min.

Kviečiame skaityti JAV žydės antisionistės Mauros Finkelstein esė, kuriame ji paaiškina, kodėl palaiko Palestiną ir kas yra tikrieji antisemitai.

Maura Finkelstein yra amerikietė antropologijos mokslų daktarė, etnografė ir rašytoja. Šis tekstas buvo publikuotas portale Mondoweiss. Iš anglų kalbos vertė Gema Sabonytė. Ačiū vertėjai ir autorei už leidimą jį publikuoti.


Nesileiskime kvailinami

Nesileiskite apgaunami neseniai pasakytos Joe Bideno kalbos apie antisemitizmą. Bidenui žydai rūpi tik tuomet, kai jie, kaip ir jis, remia sionizmą. Mes, visi kiti, esame valstybės priešai.

2024 m. gegužės 6 d. JAV prezidentas Joe Bidenas pasakė kalbą apie antisemitizmą, kurioje buvo ir šie žodžiai: „Žydų bendruomenei: noriu, kad žinotumėte, jog matau. kad jūs įžeisti, kad jums skauda. Leiskite man jus patikinti. Kaip jūsų Prezidentas, sakau, kad nesate vieni. Esate [šios visuomenės] dalis. Visada buvote ir visada būsite.“ Aš esu Amerikos žydė, bet kai Bidenas kreipėsi į „žydų bendruomenę“, jis kalbėjo ne man. Kai sakė „jūs ne vieni, jūs esate dalis“ – tai nebuvo patikinimas man. Nesu Bideno įsivaizduojamos monolitiškos žydų bendruomenės dalis – ir jis tai pasakė labai aiškiai tęsdamas savo kalbą: „Mano pasišventimas žydų tautos saugumui, izraelio saugumui ir jo teisei egzistuoti kaip nepriklausomai žydų valstybei yra stiprus kaip šarvas.“ Bidenui vieninteliai geri žydai yra sionistai – tie, kas remia Izraelį ir jo įgyvendinamą settlerių kolonijinį projektą. O kaip dėl likusių? Žydų, kurie nesutinkame su judaizmo ir sionizmo suplakimu į vieną? Mūsų, kurie sakome – „daugiau niekada“, ir tai reiškia „daugiau niekada visiems“? Mūsų, kurie stojame už laisvą Palestiną ir Izraelio okupacijos galą?

Esu žydė antisionistė. Tai mano žydiškosios tapatybės esmė. Ši aiški, bendra daugeliui žydų, nuostata visame pasaulyje demonizuojama. Tai yra akivaizdžiausia JAV, kurios vyriausybė ir toliau finansuoja Izraelio Palestinoje vykdomą genocidą, kurios žiniasklaidos kanalai kopijuoja izraelio propagandą ir vadina tai „žiniomis“, kur universitetų administracijos tildo bet kokį nuomonių skirtumą prisidengdami antisemitizmu. Atkreipkite dėmesį, kad didelė šio nepritarimo dalis ateina iš žydų antisionistų tarpo, tačiau galingieji jų nepripažįsta ir siekia drausti jų etinę politinę poziciją; galingieji, investuojantys į rasizmo, imperializmo ir kolonijinio smurto išsaugojimą ir suniveliuojantys įvairialypę religinę etninę grupę bendrame sionistiniame monolite.

Sionistai, tokie kaip Bidenas, pavertė antisemitizmą ginklu žydams antisionistams – tokiems, kaip aš – nutildyti. Bidenas veikia ne vienas. Aš, etatinė koledžo docentė, dėstau studentams ir rašau apie Palestiną. Dėl šio darbo gaunu grasinimų nužudyti ir neapykantos emailų bei skambučių iš dabartinių ir buvusių studentų bei dėstytojų, raginama atleisti mane iš darbo. Beveik visas šias atakas rengia žydai, identifikuojantys savo sionistais ir laikantys mane grėsme. 2024 m. sausio mėn. koledžas pasidavė šiam spaudimui ir privertė mane išeiti administracinių atostogų. Negalėjau dėstyti ir patekti į studentų miestelį, mano tarnybinė el. pašto paskyra buvo užblokuota. Netrukus galiu netekti darbo. Todėl, kad studentų sionistų komfortui teikiama pirmenybė prieš palestiniečių – žudomų dešimtimis tūkstančių, marinamų badu šimtais tūkstančių ir perkeliamų milijonais – gyvenimus. 

Tokie kaip Bidenas sako žydams, kad vienintelė tikroji mūsų tapatybė yra būti auka – holokausto palikimo ar antisemitizmo šmėklos auka. Šis aukos naratyvas palaiko Izraelio okupaciją Palestinoje ir genocidą Gazoje. Šio naratyvo šaknys tokios gilios, kad sionistai patys save įtikino, jog yra palestiniečių – tautos, kurios žemę jie okupuoja ir kurios genocidą jie vykdo – aukos. Dabar Prezidentas Bidenas ir daugelis Kongreso narių remiasi antisemitizmu, kad nutildytų kitokias nuomones. Jie perrašo antisemitizmo – labai realios neapykantos, šališkumo ir smurto formos – apibrėžimą suplakdami judaizmą ir sionizmą į viena. Negalime to leisti. Tai ne tik pakerta mūsų demokratinius idealus; tuo skelbiama, kad yra tik vienas būdas būti žydu, visi kiti būdai neįmanomi arba kitokie žydai patys yra antisemitai.

Nepaisant mano skepticizmo, kai kurios Bideno kalbos vietos rezonuoja su manimi. Jis sakė: „Tiesą sakant, rizikuojame, kad žmonės nesužinos tiesos.“ Jis teisus – bet ne nuorodos į Holokaustą prasme. Matome, kaip galingieji – mūsų vyriausybės nariai, mūsų žiniasklaida, mūsų mokyklos – aktyviai neigia, kad Izraelis vykdo palestiniečių genocidą nuo pat 1948 m. iki dabar. Antisionistai kelia grėsmę šiam projektui. Šiuo atveju ant kortos pastatyta daug. Negalime leisti vyriausybei performuluoti antisemitizmo apibrėžties įtraukiant į ją antisionizmą – tokiu atveju dauguma palestiniečių ir daugybė žydų natūraliai taptų „antisemitais“. Negalime leisti, kad mūsų valdžia neigtų labai realų genocidą Gazoje, finansuojamą mūsų mokesčių mokėtojų pinigais ir vykdomą mūsų vardu. Šio žodžių karo padariniai labai realūs: tai visų Gazoje esančių žmonių gyvybės. 

Bidenas aiškiai parodė, kad jam nerūpi palestiniečiai – nei Gazoje, nei Jungtinėse Valstijose. Tačiau jam nerūpi ir žydai. Jis suinteresuotas tik užsitikrinti paramą tų, kas palaiko jo sionistinį baltojo suprematizmo projektą okupuotoje Palestinoje. Tuo tikslu žydai sionistai gali būti labai naudingi. Visi kiti esame valstybės priešai. Bet aš verčiau būsiu prieše negu sioniste – šioje stovykloje bent jau esu geroje draugijoje.“

Versta iš: Maura Finkelstein, Don’t be fooled – Biden is the real antisemite, Mondoweiss, 2024.05.08