Svečių skiltis. Mergaičių vardai

Skaitymo trukmė: 2 min.

Pristatome dar vieną naują Palestina.lt iniciatyvą mūsų portale – svečių skiltį: komentarų, nuomonių, publikacijų soc. tinkluose erdvę, kurioje pasisakyti kviečiame jus. Šia iniciatyva norime paskatinti žmones viešai daugiau dalytis savo mintimis, įžvalgomis, išgyvenimais šia tema.

Publikuojame, kad tekstai nepaskęstų soc. tinklų bedugnėse, o išliktų kaip gyvas testamentas. Jei norite pasidalinti savo kūryba Palestinos tema – rašykit, labai laukiam.

Kokią prasmę savy saugo mergaičių vardai?

Teksto autorė: Ieva Balčiūnaitė Vaičiulienė

Tekstas publikuotas: 2024 m. vasario 27 d., 18:24 val.

Genetiniai tyrimai rodo, kad dabartinius palestiniečius su savo žeme sieja keturių tūkstantmečių senumo ryšys. Palestinos istorija labai turtinga, spalvinga, ryški, o po 1948 metų – ir itin kruvina.

Sionistinio Izraelio režimo tikslas visada buvo Palestinoje įkurti vien žydams skirtą etno-valstybę. Dėl to įvairiais teisėtais ir neteisėtais būdais buvo skatinama šios tautybės europiečių imigracija, o palestiniečiai – brutaliai ištremiami. Pasibaigus pirmajam – etninio valymo – etapui ir užgrobus aibes naujajai valstybei nepriklausančios žemės, prasidėjo antroji stadija: krašto istorijos perrašymas ir palestiniečių tapatybės naikinimas.

Šiam tikslui metams bėgant Izraelio režimas ištobulino daug įvairiausių metodų. Pradedant nuo nuolatinio propagandinio melo švietimo sistemoje iki bandymų ištrinti net palestiniečių tautos pavadinimą – po 1948-ųjų Nakbos naujai sukonstruotos valstybės teritorijoje likę palestiniečiai (kuriems pavyko išvengti trėmimų ir žudynių) visur – nuo gatvių bei virtuvių iki valstybinių dokumentų – vadinami nebe palestiniečiais, o „Izraelio arabais“.

Ištuštinti palestiniečių kaimai buvo apsodinti parkais ir miškais, vietovės – pervadintos hebrajų kalba, okupuotose teritorijose kilo ir kyla neteisėtos naujos gyvenvietės. Iš muziejų dingsta eksponatai, iš valstybinių archyvų – istoriniai dokumentai.

Savo kultūra is istorija palestiniečiai labai didžiuojasi – tapatybės saugojimas jiems yra kovos su brutalia priespauda ir taikaus priešinimosi jai forma. Jie su meile nešioja tautinius rūbus, okupantų sukeltų gaisrų fone šoka tautinius šokius ir… gimusias dukras vadina prarastų istorinių Palestinos miestų vardais. Taip siekdami vietas, kuriose gimė jų tėvai, seneliai ir proseneliai, išsaugoti gyvas bent žmonių atmintyje.

Yafa – okupuotos Yafos garbei

Plestia – vienos pirmųjų Palestinoje gyvenusių genčių garbei

Bisan – okupuoto ir etniškai išvalyto Baysan miesto garbei

Falasteen – Palestinos garbei

Haifa – vieno seniausių ir gražiausių palestiniečių uostų garbei

Mergaitės taip pat vadinamos ir Dalia, Banya, Safad, Eilat ir kitais vardais, visi jie ir istorinių Palestinos vietovių pavadinimai. Miestų ir miestelių, kuriuose užaugo jų tėvai ir seneliai, bet kuriuose dėl Izraelio režimo vykdomo apartheido, segregacijos ir okupacijos absoliuti dauguma tų mergaičių, merginų ir moterų nėra net lankęsi.

„Bene mylimiausia pasaulio Bisan iki spalio 7…“
„…ir po spalio 7 d.“

Daugiau Ievos Balčiūnaitės Vaičiulienės tekstų rasite jos feisbuko paskyroje. Ačiū autorei už leidimą publikuoti.

Tekstų kalba – originali, netaisyta. Iliustracijos – iš autorės posto.

Pagrindinė iliustracija: Palestinos uostas Jafa, 1890 m. Jafa yra vienas iš naujagimėms Palestinoje suteikiamų vardų, atspindinčių istorinės Palestinos geografiją.