Jonas Mekas „Aš esu palestinietis”

Skaitymo trukmė: 2 min.

Aš esu palestinietis
Aš gyvenu Palestinoje
Aš gyvenu gražiame name
Myliu savo namus
Šiame name gyveno mano tėvai
Šiame name gyveno mano seneliai
Myliu savo namus
Aš gyvenu Palestinoje

Atėjo malonus Izraelio kareivis
Jis man pasakė: „Ar tu parduotum man savo namą?“
Atsakiau: „Kodėl turėčiau parduoti savo namą?
Man patinka mano namai
Tai gražus namas
Kodėl turėčiau parduoti savo namą?“

Taigi malonus Izraelio kareivis tarė:
„Labai malonu, kad tau patinka tavo namas“

Taigi atsigėrėme arbatos
Izraelio kareivis atsisveikino ir nuėjo
Ir aš vis dar esu savo gražiame name

Ne ne ne!
Tėve, man nepatinka ši pasaka!
Man nepatinka ši pasaka!
Tai netiesa! Netiesa!

Ne ne ne, ne, mano vaike
Tai tik pasaka
Tai tik pasaka
Tai tik pasaka

Man nepatinka ši pasaka!

O mano vaike
O mano vaike
Ateis laikai

O mano vaike
O mano vaike
Ateis laikai

Ateis laikai
Ateis laikai
Ateis laikai
Kai žmonės nebedarys tokių dalykų
kitiems žmonėms
Ateis laikai

Ateis laikai
Visi, kurie buvo prieš mus
Visi, kurie prieš mus gyveno
Ir padarė viską, kad žmonija taptų gražesnė
Ir subtilesnė

Ateis laikai
Ateis laikai, mano vaikeli
Ateis laikai

Tėve, bet man patinka
Norėčiau būti savo senuosiuose namuose

O mano vaike
Ateis laikai
Ateis laikai
Ateis laikai

Iš Jono Meko rašyto teksto, publikuoto žurnale „Passport“:

„LIETUVA, kuri buvo tokia pakylėta, kai Islandija pripažino jos naujai atgautą nepriklausomybę, dabar, nepripažindama Palestinos žmonių teisės turėti savo nepriklausomą valstybę, praranda teisę į savo pačios nepriklausomybę.“

Originalas anglų kalba

I am a Palestinian
I live in Palestine
I live in a beautiful house
I love my house
My parents lived in this house
My grandparents lived in this house
I love my house
I live in Palestine

A nice Israeli soldier came
He said to me,
“Would you sell me your house?”
I said, “Why should I sell my house?
I like my house
It’s a beautiful house
Why should I sell my house?”

And so the nice Israeli soldier said,
“It’s very nice that you like your house”

So we had some tea
And the Israeli soldier said goodbye and he went
And I am still in my beautiful house

No no no!
Father, I don’t like this fairy tale!
I don’t like this fairy tale!
It’s not true! Not true!

No no no, no my child
This is just a fairy tale
This is just a fairy tale
This is just a fairy tale

I don’t like this fairy tale!

Oh my child
Oh my child
The times will come

Oh my child
Oh my child
The times will come

The times will come
The times will come
The times will come
When human beings will not do things like this to other human beings
The times will come

The times will come
All who preceded us
All who lived before us
And did everything that humanity would become more beautiful
And more subtle

The times will come
The times will come, my child
The times will come

Father, but I like
I would like to be in my old house

Oh my child
The times will come
The times will come
The times will come